Bài 4 trang 56 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 4 trang 56 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Tính thể tích khí hiđro và oxi ( đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8g nước.

Lời giải chi tiết

Số mol \({H_2}O\) là : 

\({n_{{H_2}O}} = {{1,8} \over {18}} = 0,1mol\)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2{H_2}O \cr
& 0,1\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,\,0,1\,\,\,(mol) \cr} \)

\(\eqalign{  & \buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow \left\{ \matrix{  {n_{{O_2}}} = 0,05mol \hfill \cr  {n_{{H_2}}} = 0,1mol \hfill \cr}  \right.  \cr  & {V_{{O_2}}} = 0,05.22,4 = 1,12\text{ lít}  \cr  & {V_{{H_2}}} = 0,1.22,4 = 2,24\text{ lít} \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36. Nước

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài