Bài 1 trang 56 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 1 trang 56 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Cho các oxit sau : \(S{O_3},N{a_2}O,A{l_2}{O_3},CaO,{P_2}{O_5},CuO,\) \(C{O_2}\) .

a) Oxit nào tác dụng với nước?

b) viết phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Các oxit tác dụng với nước là : \(S{O_3},N{a_2}O,CaO,{P_2}{O_5},C{O_2}\)

b) Các phương trình hóa học:

\(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

\({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\)

\(C{O_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{\(\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}\)}} {H_2}C{O_3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí