Tiếng Anh 6 - Right on Greetings, Classroom language and Imperative - Unit: He..

Greetings – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!


Đề bài

Greetings

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Good morning!: Chào buổi sáng

- Goodbye! / Bye!: Tạm biệt!

- Hi/ Hello!: Chào

- Good afternoon!: Chào buổi chiều

- Good evening!: Chào buổi tối

- Good night!: Chúc ngủ ngon!

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu