a/an-the – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar: a/an-the – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a / an – the

Bài 5

5. Read the theory box.

(Đọc bảng lý thuyết.)

a

an

a smartphone

a ball

an ipod

an umbrella

  • We use a/an when we talk about a person, animal or thing in general.
  • We use a before singular nouns that begin with a consonant sound, e.g. a book
  • We use an before singular countable nouns that begin with a vowel sound, e.g. an egg BUT an hour

the

We use the when we talk about something specific or something mentioned before.

The pen on the desk is Mary's.

This is a smartphone. The smartphone is black.

This is a ball. (Đây là một quả bóng.)

This is an umbrella. (Đây là một cái ô/ cây dù.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a

an

a smartphone

a ball

an ipod

an umbrella

  • Chúng ta sử dụng a/an khi nói về một người, con vật hoặc sự vật nói chung.
  • Chúng ta sử dụng a trước danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm, ví dụ: a book
  • Chúng ta sử dụng an trước danh từ đếm được số ít và bắt đầu bằng nguyên âm, ví dụ: an egg nhưng ta có an hour

the

Chúng ta sử dụng the khi nói về thứ gì đó cụ thể hoặc đã được đề cập đến trước đó.

The pen on the desk is Mary's.

(Cây bút mực ở trên bàn là của Mary.)

This is a smartphone. The smartphone is black.

(Đây là điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại này có màu đen.)

Bài 6

6. Fill in the gaps with a/an or the, then circle the correct colour. Which of the words in bold contain blended consonants?

(Điền vào chỗ trống với a/an hoặc the, sau đó khoanh chọn màu đúng. Từ in đậm nào có chứ phụ âm kép?)

Phương pháp giải:

- pink (n): màu hồng

- white (n): màu trắng

- green (n): xanh lá cây

- purple (n): màu tím

- yellow (n): màu vàng

- black (n): màu đen

- blue (n): màu xanh dương

- red (n): màu đỏ

- grey (n): màu xám

- brown (n): màu nâu

- orange (n): màu cam

- anorak (n): áo khoác có mũ

- purse (n): ví cầm tay (nữ)

- alarm clock (n): đồng hồ báo thức

- e-reader (n): máy đọc sách

- sharpener (n): cái gọt bút chì

Lời giải chi tiết:

1. an – The - pink

2. a – The – purple

3. an – The - black

4. a – The – blue

5. an – The – red

6. an – The – grey

7. a – The – orange

8. a – The - green

1. This is an anorak. The anorak is pink.

(Đây là một chiếc áo khoác có mũ. Chiếc áo khoác này màu hồng.)

2. This is a purse. The purse is purple.

(Đây là một chiếc ví. Chiếc ví này màu tím.)

3. This is an alrrm clock. The alarm clock is black.

(Đây là một chiếc đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức màu đen.)

4. This is a watch. The watch is blue.

(Đây là một chiếc đồng hồ. Đồng hồ màu xanh lam.)

5. This is an umbrella. The umbrella is red.

(Đây là một chiếc ô. Chiếc ô màu đỏ.)

6. This is an e-reader. The e-reader is grey.

(Đây là một máy đọc sách điện tử. Máy đọc sách điện tử có màu xám.)

7. This is a sharpener. The sharpener is orange.

(Đây là một cái gọt bút chì. Cái gọt bút chì này có màu cam.)

8. This is a school bag. The schoolbag is green.

(Đây là một chiếc cặp đi học. Cặp học sinh màu xanh lá cây.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí