Writing – 5f – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 5f. Skills – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

7. Imagine you spent the night in the Natural History Museum or another museum. Write a letter to your English friend, Mark (about 50-60 words). Write about where you went, who you were with, what you did and how you felt.

(Hãy tưởng tượng bạn đã ở qua đêm trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên hoặc một bảo tàng khác. Viết một bức thư cho người bạn người Anh của bạn, Mark (khoảng 50-60 từ). Viết về nơi bạn đã đến, bạn đã ở cùng với ai, bạn đã làm gì và bạn cảm thấy như thế nào.)

Lời giải chi tiết

Hi Mark!

How are you? Last night, I spent the night in the Natural History Museum in London! I was with my friend Nadia and lots of other children. First, there was a guided tour of the museum. Then, we made T-shirts and learned about dinosaurs. We slept in one of the main galleries. It was one of the best nights of my life!

Write soon.

Natasha

Tạm dịch:

Chào Mark!

Bạn khỏe không? Đêm qua, tôi đã ở qua đêm ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Luân Đôn! Tôi đã ở với bạn của tôi, Nadia và rất nhiều trẻ em khác. Đầu tiên, có một chuyến tham quan có hướng dẫn viên của bảo tàng. Sau đó, chúng tôi làm áo phông và học về khủng long. Chúng tôi ngủ ở một trong những phòng trưng bày chính. Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi!

Viết thư cho tớ sớm nhé.

Natasha.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.