Writing – 4a. Reading – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 4a. Reading – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 8

7. Imagine you are celebrating a festival in your country. Write an instant message to your English friend about it (about 50 words). Write aboutthe place, the weather, the name of the festival, what the people do and what you are doing.

(Tưởng tượng em đang tổ chức một lễ hội ở đất nước mình. Viết một tin nhắn ngắn gửi đến người bạn ở Anh kể về nó (khoảng 50 từ). Viết về địa điểm, thời tiết, tên của lễ hội, mọi người làm gì và em đang làm gì.)

Lời giải chi tiết:

Katy

Hi Hannah,

I'm writing to you from Suối Tiên amusement park, Ho Chi Minh city. People here are celebrating Fruit Festival. The southern farmers display their fresh fuit beautifully on trays. The visitors go around to enjoy the fruit for free. They can buy the fruit if they want. There is also music performane around the park. The weather is so cool and cloudy. I’m trying different kinds of strange fruit. They are really delicious.

See you next week.

Vy

Tạm dịch:

Chào Hannah,

Mình viết thư cho bạn từ công viên giải trí Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân ở đây đang tổ chức Lễ hội Trái cây. Những người nông dân Nam Bộ trưng bày trái cây tươi của họ đẹp mắt trên khay. Các du khách đi xung quanh để thưởng thức trái cây miễn phí. Họ có thể mua trái cây nếu họ muốn. Ngoài ra còn có cuộc biểu diễn âm nhạc xung quanh công viên. Thời tiết thật mát mẻ và nhiều mây. Mình đang thử các loại trái cây lạ khác nhau. Chúng thực sự rất ngon.

Gặp lại bạn vào tuần tới nhé.

Vy

Bài 9

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14.

15. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí