Values – Right on! 6 – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Values – Right on! 6 – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

4. Read the quotations and match them to their meanings. Which quotation .

(Đọc các câu danh ngôn và nối chúng với ý nghĩa của chúng. Danh ngôn nào.)

1. tells us that looking after the world is good for us as well?

2. means that we don't understand how important something is until we don't have it anymore?

3. says that all of us should look after our world?

A. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it." Robert Swan (British explorer)

B. "Teaching a child not to step on a caterpillar is as valuable to the child as it is to the caterpillar." Bradley Miller (American author)

C. "When the well is dry, we will know the worth of water." Benjamin Franklin (American politician, inventor and writer)

Lời giải chi tiết:

1. cho chúng ta biết rằng chăm sóc thế giới cũng tốt cho chúng ta?-

B. "Dạy một đứa trẻ không giẫm phải sâu bướm cũng có giá trị đối với đứa trẻ cũng như đối với sâu róm." Bradley Miller (tác giả người Mỹ)

2. nghĩa là chúng ta không hiểu một thứ quan trọng như thế nào cho đến khi chúng ta không còn nó nữa? - C. “Khi giếng cạn, chúng ta sẽ biết giá trị của nước”. Benjamin Franklin (chính trị gia, nhà phát minh và nhà văn người Mỹ)

3. nói rằng tất cả chúng ta nên chăm sóc thế giới của chúng ta?- A. Mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta là niềm tin rằng ai đó sẽ cứu nó. "

Bài 5

5. Find another quotation about respecting our world, the people and the animals in it. Use the key words environment quotations.

(Tìm một câu trích dẫn khác nói về việc tôn trọng thế giới của chúng ta, con người và những con vật trong đó. Sử dụng các trích dẫn từ chính về môi trường.)

Lời giải chi tiết:

The Earth does not belong to us. We belong to the Earth. Marlee Matlin (American actress, author and activist)

Tạm dịch

Trái đất không thuộc về chúng ta. Chúng ta thuộc về Trái đất. Marlee Matlin (nữ diễn viên, tác giả và nhà hoạt động người Mỹ)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.