Mục II - Phần A - Trang 64,65 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 64,65 VBT vật lí 9 Mục II - Từ trường (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 22

Đề bài

Hoàn thành mục II - Từ trường

Lời giải chi tiết

II - TỪ TRƯỜNG

1. Thí nghiệm

C2:

Đưa kim nam châm đến các vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có dòng điện hoặc xung quanh thanh nam châm thì kim nam châm sẽ bị lệch ra khỏi hướng Nam - Bắc. 

C3:

Kim nam châm luôn chỉ một hướng xác định. 

2. Kết luận

- Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. Ta nói trong không gian đó có từ trường.

- Tại mỗi vị trí nhất định trong từ trường của thanh nam châm hoặc của dòng điện kim nam châm luôn chỉ một hướng xác định.

3. Cách nhận biết từ trường

a. Để phát hiện ra từ trường: Dùng kim nam châm thử đưa vào không gian cần kiểm tra. Nếu có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.

b. Kết luận: Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí