Phần A - Trang 34,35 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 34,35 VBT vật lí 9 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 11

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

A - HỌC THEO SGK

Bài 1

+ Điện trở của dây dẫn được tính theo công thức: \(R = \displaystyle{{\rho l} \over S} = {{{{1,1.10}^{ - 6}}.30} \over {{{0,3.10}^{ - 6}}}} = 110\Omega \)

+ Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là: \(I = \displaystyle{U \over R} = {{220} \over {110}} = 2A\).  

Bài 2

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp là: \(R = R_1 + R_2\)

Muốn cho đèn sáng bình thường thì điện trở R của đoạn mạch nối tiếp phải có giá trị là: \(R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{12V}{0,6A} = 20 Ω\)

Suy ra \(R_2 = R – R_1 = 20 – 7,5 = 12,5 Ω\)

b) Áp dụng công thức:

\(R = \rho \displaystyle{l \over S} \\\Rightarrow l = \displaystyle{{SR} \over \rho } = {{{{1.10}^{ - 6}}.30} \over {{{0,40.10}^{ - 6}}}} = 75m\)

Vậy chiều dài dây làm biến trở là \(75m\)

Cách giải khác cho câu a): Vì đèn và biến trở ghép nối tiếp nên để đèn sáng bình thường thì \(I_b = I_Đ = I_{Đ_{đm}} = 0,6A\) và \(U_Đ = U_{Đ_{đm}} = I_{Đ_{đm}} . R_1 = 0,6.7,5 = 4,5 V\)

Mặt khác:

\(U_Đ + U_b = U = 12 V \\\to U_b = 12 – U_Đ = 12 – 4,5 = 7,5 V\)

Giá trị của biến trở khi này là:

\(R_b=\dfrac{U_b}{I_b}=\dfrac{7,5}{0,6}=12,5\Omega\) 

Bài 3

a) Gọi \(R_d\) là điện trở của các dây nối MA và NB, \(R_12\) là điện trở tương đương của hai bóng đèn thì điện trở của cả đoạn mạch MN là \(R_{MN} = R_{12} + R_d\)

Trong đó \({R_{12}} = \displaystyle{{{R_1}{R_2}} \over {{R_1} + {R_2}}} = {{600.900} \over {600 + 900}} = 360\Omega \); \({R_d} = \rho {l \over S} = \displaystyle{1,7.10^{ - 8}}.{{200} \over {{{0,2.10}^{ - 6}}}} = 17\Omega {\rm{ }}\)

Suy ra RMN = R+ R12 = 17 + 360 = 377Ω.

b) Cường độ dòng điện mạch chính là: \(I = \displaystyle{U \over {{R_{MN}}}} = {{220} \over {377}} = 0,584A\)

=> Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là: U1 = U2 = I.R12 = 0,584.360 = 210V.

Cách giải khác cho câu b): Vì dây nối từ M tới A và từ N tới B coi như một điện trở tổng cộng bên ngoài \(R_d\) mắc nối tiếp với cụm hai đèn (R1 // R2) nên ta có hệ thức:

\(\dfrac{U_d}{U_{12}}=\dfrac{R_d}{R_{12}}=\dfrac{17}{360} \\\to U_d=\dfrac{17}{360} U_{12}\)

Mà \(U_d + U_{12} = U_{MN} = 220 V\)

\(\to \dfrac{17}{360}.U_{12} + U_{12} = 220 V \to U_{12} = 210 V\)

Vậy hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn là \(U_{Đ_1} = U_{Đ_2} = 210 V\)

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài