Mục III, IV - Phần A - Trang 171 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 171 VBT vật lí 9 Mục III - Thủy điện, mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 61

Đề bài

Trả lời mục III, IV - Phần A - Trang 171 Vở bài tập Vật lí 9

Lời giải chi tiết

III - THỦY ĐIỆN

C5:

Qua ống dẫn nước: Thế năng của nước chuyển hóa thành động năng của nước.

Qua tuabin: Động năng của nước chuyển hóa thành động năng của tuabin.

Qua máy phát điện: Động năng chuyển hóa thành điện năng.

C6:

Về mùa khô ít mưa, công suất của nhà máy thủy điện lại giảm đi vì:

Khi ít mưa, mực nước trong hồ chứa giảm, thế năng của nước giảm, do đó trong các bộ phận của nhà máy năng lượng đều giảm, dẫn tới điện năng giảm.

KẾT LUẬN

Trong nhà máy thủy điện,thế năng của nước trong hồ chuyển hóa thành động năng rồi thành điện năng.

IV - VẬN DỤNG

C7:

Công mà lớp nước dày 1m, rộng 1km2 và độ cao 200m có thể sinh ra khi chảy vào tuabin là :

A = P.h = V.d.h = 1000000 . 1 . 10000. 200 = 2.1012J.

(V là thể tích khối nước, d là trọng lượng riêng của nước)

Công đó bằng thế năng của lớp nước, khi vào tuabin sẽ được chuyển hóa thành điện năng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí