Mục II,III,IV - Phần A - Trang 102,103 Vở bài tập Vật lí 9


Đề bài

Hoàn thành mục II - Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế, mục III - Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện và mục VI - Vận dụng.

Lời giải chi tiết

II - TÁC DỤNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ

1. Quan sát. Ghi kết quả vào bảng 1

BẢNG 1

C3:

Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của các cuộn dây tương ứng.

2. Kết luận

Hiệu điện thể ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn: \(\dfrac{U_{1}}{U_{2}}=\dfrac{n_{1}}{n_{2}}\).

III - LẮP ĐẶT MÁY BIẾN THẾ Ở HAI ĐẦU ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN

Ở nhà máy điện đặt máy tăng áp

Ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ áp.

IV - VẬN DỤNG

C4:

Ta có : \(\displaystyle{{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{n_1}} \over {{n_2}}} \Rightarrow {n_2} = {{{U_2}} \over {{U_1}}}.{n_1} = {6 \over {220}}.4000 = 109\) (vòng).

           \(\displaystyle{{{U_1}} \over {{U_3}}} = {{{n_1}} \over {{n_3}}} \Rightarrow {n_3} = {{{U_3}} \over {{U_1}}}.{n_1} = {3 \over {220}}.4000 \approx 55\)  (vòng).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.