Speaking – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Đề bài

5. Discuss as in the example. Use the ideas in Exercise 4 as well as your own ideas.

(Thảo luận như trong ví dụ. Sử dụng các ý tưởng trong Bài tập 4 cũng như các ý tưởng của riêng bạn.)

A: Would you like to go paintballing this Saturday?

B: Sure, why not?/That's a great idea/Thanks, but I can't/'d love to, but I can't.

Lời giải chi tiết

A: Would you like to go roller skating this weekend?

B: Sure, why not?

A: Would you like to have a sleepover on Friday night?

B: That's a great idea.

A: Would you like to go windsurfing in July?

B: Thanks, but I can't.

A: Would you like to have a games night on Thursday?

B: I'd love to, but I can't.

A: Would you like to do Vovinam tomorrow morning?

B: Sure, why not?

Tạm dịch:

A: Bạn có muốn đi trượt patin vào cuối tuần này không?

B: Chắc chắn rồi, tại sao không?

A: Bạn có muốn ngủ lại vào tối thứ Sáu không?

B: Đó là một ý tưởng tuyệt vời.

A: Bạn có muốn đi lướt ván vào tháng 7 không?

B: Cảm ơn, nhưng tôi không thể.

A: Bạn có muốn chơi game vào tối thứ Năm không?

B: Tôi rất thích, nhưng tôi không thể.

A: Bạn có muốn tập Vovinam vào sáng mai không?

B: Chắc chắn rồi, tại sao không?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí