Reading – 6. Progress check – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on


Đề bài

6. Read the text. Decide if the sentences are 19 R (right), W (wrong) or DS (doesn't say).

(Đọc văn bản. Quyết định xem các câu là 19 R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).)

YOUNG AT ART MUSEUM

A. The aim of the Young At Art Children's Museum, South Florida is to introduce children to art in an exciting way.

B. There are lots of things to do. For example, children can use interactive exhibits to create their own work of art. There is even a special gallery for very young children where they can play and explore materials with their hands.

C. The museum offers lots activities, birthday parties to field trips. Children can sign up for summer camps, and there are scholarships for talented young artists.

D. Anyone can become a member of YAA. Membership includes unlimited visits for a year and other discounts. If you are 15 or older, you can also volunteer at the museum.

1. You are not allowed to touch the exhibits in the museum.

2. The museum isn't suitable for very young kids.

3. You can have a birthday party there.

4. Summer camp at the museum lasts for a month.

5. You need to be 15 years old to volunteer at the museum.

Lời giải chi tiết

1. You are not allowed to touch the exhibits in the museum.          W

2. The museum isn't suitable for very young kids.                         W

3. You can have a birthday party there.                                        R

4. Summer camp at the museum lasts for a month.                      DS

5. You need to be 15 years old to volunteer at the museum.          R

Tạm dịch:

TRẺ TẠI BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT

A. Mục đích của Bảo tàng Trẻ em Young At Art, Nam Florida là giới thiệu nghệ thuật cho trẻ em một cách hứng thú.

B. Có rất nhiều việc phải làm. Ví dụ, trẻ em có thể sử dụng các cuộc triển lãm tương tác để tạo ra tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Thậm chí còn có một phòng trưng bày đặc biệt dành cho trẻ nhỏ, nơi chúng có thể chơi và khám phá tài liệu bằng tay của mình.

C. Bảo tàng cung cấp rất nhiều hoạt động, tiệc sinh nhật cho đến các chuyến đi thực tế. Trẻ em có thể đăng ký tham gia các trại hè, và có học bổng dành cho các nghệ sĩ trẻ tài năng.

D. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên của YAA. Tư cách thành viên bao gồm số lượt truy cập không giới hạn trong một năm và các chiết khấu khác. Nếu bạn từ 15 tuổi trở lên, bạn cũng có thể làm tình nguyện viên tại bảo tàng.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.