Reading – 5. Progress Check – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 5. Progress Check – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

9. Read the text and decide if the sentences 16 are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say).

(Đọc sgk và quyết định câu nếu là R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).)

GREAT MINDS

William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon, England, in 1564 and died in 1616. He was an actor, poet and playwright. He wrote many plays during his life and they are still performed in theatres and studied by school children all over the world Shakespeare got married when he was 18 years old to Anne Hathaway, who was 26 years old, and they had three children. Today, tourists from all over the world visit Stratford-upon- Avon to see Shakespeare's birthplace, the school he went to and the cottage where he lived with his wife.

1. Shakespeare performed as an actor in theatres all over the world.

2. Children learn about Shakespeare's plays at school.

3. Shakespeare's wife was 18 when they got married.

4. Stratford-upon-Avon is a tourist attraction.

Lời giải chi tiết

1. Shakespeare performed as an actor in theatres all over the world.   DS

(Shakespeare đã biểu diễn với tư cách là một diễn viên tại các rạp hát trên toàn thế giới.)

2. Children learn about Shakespeare's plays at school.                         R

(Trẻ em học về các vở kịch của Shakespeare ở trường)

3. Shakespeare's wife was 18 when they got married.                          W

(Vợ của Shakespeare 18 tuổi khi họ kết hôn.)

4. Stratford-upon-Avon is a tourist attraction                                       R

(Stratford-upon-Avon là một điểm thu hút khách du lịch)

Tạm dịch:

NHỮNG ĐẦU ÓC VĨ ĐẠI

William Shakespeare sinh ra ở Stratford-upon-Avon, nước Anh năm 1564 và mất năm 1616. Ông là một diễn viên, nhà thơ và nhà viết kịch. Ông đã viết nhiều vở kịch trong suốt cuộc đời của mình và chúng vẫn được trình diễn tại các nhà hát và được học tập bởi học sinh khắp nơi trên thế giới. Shakespeare kết hôn năm 18 tuổi với Anne Hathaway, 26 tuổi và họ có ba người con. Ngày nay, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Stratford-upon- Avon để xem nơi sinh của Shakespeare, ngôi trường mà ông đã đến và ngôi nhà nhỏ nơi ông sống cùng vợ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí