Reading – 4f. Skills - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 4f. Skills - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading

1. Look at the texts. Which is a letter? a postcard? Where is Mario? Sam? Listen and read to find out.

(Xem các văn bản. Cái nào là bức thư? Cái nào là bưu thiếp? Mario ở đâu? Sam ở đâu? Nghe và đọc để tìm ra đáp án.)


Hi Peter.

Greetings from the island of Puerto Rico! We're staying in a hotel next to the beach. It's hot and sunny and we go swimming every day. Right now, I'm sitting in a cafe with my family. Tomorrow we're going to visit the El Yunque National Rainforest. Lots of plants and animals live there, and its got waterfalls, lakes and rivers, too!

Mario

 

Hi Mario!

Hello from Cairns, Australia!

We're staying in a fantastic resort near the sea. The weather is cold, but sunny. Today, we're going to the Great Barrier Reet on a boat with a glass bottom, so we can look at all the fish. Tomorrow we're going on a trek in the rainforest. I can't wait!

Sam

Phương pháp giải:

Chào Peter.

Lời chào từ đảo Puerto Rico! Chúng tôi đang ở trong một khách sạn cạnh bãi biển. Trời nắng nóng và chúng tôi đi bơi mỗi ngày. Hiện giờ, tôi đang ngồi trong quán cà phê với gia đình. Ngày mai chúng tôi sẽ đến thăm Rừng mưa Quốc gia El Yunque. Rất nhiều động thực vật sống ở đó, và nó cũng có thác nước, hồ và sông!

Mario

Chào Mario!

Lời chào từ Cairns, Úc!

Chúng tôi đang ở trong một khu nghỉ mát tuyệt vời gần biển. Thời tiết lạnh, nhưng có nắng. Hôm nay, chúng tôi  sẽ đến Great Barrier Reet trên một chiếc thuyền có đáy bằng kính, vì vậy chúng tôi có thể xem xét tất cả các loại cá. Ngày mai chúng tôi sẽ đi bộ trong rừng nhiệt đới. Tôi thấy thật háo hức!

Sam

Lời giải chi tiết:

The first one is a letter. The second one is a postcard. Mario is from the island of Puerto Rico. Sam is from Cairns, Australia.

(Cái đầu tiên là một bức thư. Cái thứ hai là một tấm bưu thiếp. Mario đến từ đảo Puerto Rico. Sam đến từ Cairns, Úc.)

Bài 2

2. Read the text and decide if the sentences are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say).

(Đọc văn bản và quyết định các câu sau là R (đúng), W (sai), hoặc DS (không được đề cập đến).)

1. Mario is on an island.

 

2. Mario's family is at El Yunque National Rainforest now.

 

3. El Yunque National Rainforest has a variety of wildlife.

 

4. Sam goes swimming every day.

 

5. Going to the Great Barrier Reef on a boat is expensive.

 

6. Sam is going on a trek now.

 

Phương pháp giải:

Hi Peter.

Greetings from the island of Puerto Rico! We're staying in a hotel next to the beach. It's hot and sunny and we go swimming every day. Right now, I'm sitting in a cafe with my family. Tomorrow we're going to visit the El Yunque National Rainforest. Lots of plants and animals live there, and its got waterfalls, lakes and rivers, too!

Mario

***

Hi Mario!

Hello from Cairns, Australia!

We're staying in a fantastic resort near the sea. The weather is cold, but sunny. Today, we're going to the Great Barrier Reet on a boat with a glass bottom, so we can look on all the fish. Tomorrow we're going on a trek in the rainforest. I can't wait!

Sam

Lời giải chi tiết:

1. R

(Mario đang ở trên một hòn đảo. => Đúng)

Thông tin: Greetings from the island of Puerto Rico!

2. W

(Gia đình của Mario hiện đang ở Rừng mưa Quốc gia El Yunque. => Sai)

Thông tin: Right now, I'm sitting in a cafe with my family.

3. R

(Rừng mưa quốc gia El Yunque có nhiều loại động vật hoang dã. => Đúng)

Thông tin: Tomorrow we're going to visit the El Yunque National Rainforest. Lots of plants and animals live there, and its got waterfalls, lakes and rivers, too!

4. DS

(Sam đi bơi mỗi ngày.=> Không được đề cập đến)

5. DS

(Đi thuyền đến Great Barrier Reef rất tốn kém. => Không được nhắc đến)

6. DS

(Bây giờ Sam đang đi bộ đường dài.)

Thông tin: Tomorrow we're going on a trek in the rainforest.


Bình chọn:
3.8 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí