Pronunciation – 6d. Everyday English – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Pronunciation – 6d. Everyday English – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Đề bài

Diphthongs (sound that combines two vowels-when pronounced sound like one)

Âm đôi (âm thanh kết hợp hai nguyên âm-khi phát âm giống như một)

Listen and repeat. Can you think of more words with these sounds?

(Lắng nghe và lặp lại. Bạn có thể nghĩ ra nhiều từ hơn với những âm thanh này không?)

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí