Listening – Review (Unit 1-6) – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Listening – Review (Unit 1-6) – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Đề bài

3. Listen to Laura talking to Ben about her holiday and decide if the sentences are R (right), W(wrong) or DS (doesn't say).

(Nghe Laura nói chuyện với Ben về kỳ nghỉ của cô ấy và quyết định xem các câu là R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).)


1. Laura usually goes on holiday to France.

2. She stayed in a hotel in Spain.

3. The weather was cold.

4. Laura really likes Spanish food.

5. She wants to go to Spain again next year.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Transcript

Boy: Hi Laura! Did you enjoy your holiday?

Girl: Yes, it was fantastic, thanks!

Boy: Did you go to France again?

Girl: No, we usually go there, but this year we went to Spain instead. We didn't stay in a hotel like we usually do, either. We went camping!

Boy: Really? Was it cold?

Girl: No - the weather was warm and sunny. We stayed near a lake and we went on lots of walks through the forest. It was beautiful!

Boy: What about food? Did you cook dinner over the campfire?

Girl: No we didn't cook our food. We walked into the town every evening. There was a great restaurant there!

Boy: Are you going to go back again next year?

Girl: We loved it, but I don't think we'll go back to the same place again. We really enjoyed trying something different, and we want to visit more new places! Have you got any ideas?

Boy: How about trekking in the rainforest?

Girl: Hmm sounds exciting! I'll ask my parents about it.

Tạm dịch:

Cậu bé: Chào Laura! Bạn có đi chơi vui không?

Cô gái: Vâng, nó thật tuyệt vời, cảm ơn!

Boy: Bạn lại đi Pháp à?

Cô gái: Không, chúng tôi thường đến đó, nhưng năm nay chúng tôi đã đến Tây Ban Nha. Chúng tôi cũng không ở trong một khách sạn như chúng tôi thường làm. Chúng tôi đã đi cắm trại!

Chàng trai: Thật không? Có lạnh không?

Cô gái: Không - thời tiết ấm áp và đầy nắng. Chúng tôi ở gần một cái hồ và chúng tôi đã đi bộ rất nhiều trong rừng. Nó thật đẹp!

Cậu bé: Còn đồ ăn thì sao? Bạn đã nấu bữa tối bên lửa trại?

Cô gái: Không, chúng tôi không nấu thức ăn của chúng tôi. Chúng tôi đi bộ vào thị trấn vào mỗi buổi tối. Có một nhà hàng tuyệt vời ở đó!

Chàng trai: Bạn có định quay lại vào năm sau không?

Cô gái: Chúng tôi rất thích nó, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ quay lại nơi cũ một lần nữa. Chúng tôi thực sự thích thử một cái gì đó khác biệt và chúng tôi muốn đến thăm nhiều địa điểm mới hơn! Bạn có bất kì ý tưởng nào không?

Chàng trai: Đi bộ trong rừng nhiệt đới thì sao?

Cô gái: Hmm nghe có vẻ thú vị! Tôi sẽ hỏi bố mẹ tôi về nó.

Lời giải chi tiết

1. Laura usually goes on holiday to France.            R

2. She stayed in a hotel in Spain.                           W

3. The weather was cold.                                       W

4. Laura really likes Spanish food.                         DS

5. She wants to go to Spain again next year.          W

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí