Listening – 6. Progress check – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on


Đề bài

8. Listen to Suzanne and Kent talking about a film. For the questions (1-4), choose the correct answer (A, B or C).

(Hãy nghe Suzanne và Kent nói về một bộ phim. Đối với các câu hỏi (1-4), chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)


1. What kind of film does Suzanne suggest?

A. a horror film                   B. a drama film

C. a science-fiction film

2. The sitcom Suzanne's brother wants to watch is at

A. 7:00                   B. 9:00                    C. 9:30

3. Kent will watch the film with his

A. brother            B. cousin               C. aunt

4. What will Kent eat while watching the film?

A. popcorn           B. crisps                C. carrots

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Transcript

Suzanne: Hi, Kent. Do you fancy watching a science- fiction film at the cinema this evening? It looks really good

Kent: No, thanks, Suzanne. I'm going to stay in to watch a horror film on TV. It's called The Back Room.

Suzanne: Oh, I've heard of that film but I always thought it was a drama. If I stay in, I'll watch it, but my brother usually watches TV on Friday evenings.

Kent: Really? What does he watch?

Suzanne: He really loves a sitcom that's on at 7:00 p.m. He never misses an episode.

Kent: Well, the film is on at 9:00 or 9:30 - I can't remember. But it'll probably start after the sitcom has finished.

Suzanne: Yes, you're right. Maybe l'll watch it then. Will you watch it on your own?

Kent: Well, my cousin's staying with us for a few days, but he's a bit young for horror films. I'm sure my aunt doesn't allow him to watch films like that. So, I'll probably watch it with my brother.

Suzanne: OK, enjoy it then. I have to go to the supermarket to get some carrots for my mum. And I think I'll pick up some popcorn to watch the film with, too!

Kent: Oh, good idea! I think there's some crisps in the house that I can snack on.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1- C

2- A

3- A

4- B

Tạm dịch:

Suzanne: Xin chào, Kent. Bạn có thích xem một bộ phim khoa học viễn tưởng tại rạp chiếu phim tối nay không? Nó trông thực sự tốt

Kent: Không, cảm ơn, Suzanne. Tôi sẽ ở lại để xem một bộ phim kinh dị trên TV. Nó được gọi là The Back Room.

Suzanne: Ồ, tôi đã nghe nói về bộ phim đó nhưng tôi luôn nghĩ đó là một bộ phim truyền hình. Nếu tôi ở lại, tôi sẽ xem nó, nhưng anh trai tôi thường xem TV vào tối thứ Sáu.

Kent: Thật không? Anh ấy xem gì?

Suzanne: Anh ấy thực sự yêu thích một bộ phim sitcom phát sóng lúc 7:00 tối. Anh ấy không bao giờ bỏ lỡ một tập nào.

Kent: À, phim chiếu lúc 9:00 hoặc 9:30 - Tôi không nhớ. Nhưng nó có thể sẽ bắt đầu sau khi sitcom kết thúc.

Suzanne: Vâng, bạn nói đúng. Có lẽ tôi sẽ xem nó sau đó. Bạn sẽ xem nó một mình?

Kent: Chà, anh họ của tôi sẽ ở với chúng tôi vài ngày, nhưng anh ấy còn hơi trẻ để làm phim kinh dị. Tôi chắc rằng dì tôi không cho phép anh ấy xem những bộ phim như thế. Vì vậy, tôi có thể sẽ xem nó với anh trai của tôi.

Suzanne: OK, hãy tận hưởng nó. Tôi phải đi siêu thị để mua một ít cà rốt cho mẹ tôi. Và tôi nghĩ tôi cũng sẽ chọn một ít bỏng ngô để xem phim!

Kent: Ồ, ý kiến hay! Tôi nghĩ rằng có một số khoai tây chiên giòn trong nhà để tôi có thể ăn nhẹ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.