Listening – 5f – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Listening – 5f. Skills – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

6. Listen to Frances talking to Tim about her holiday. Then decide if the statements (1-4) are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say).

(Nghe Frances nói chuyện với Tim về kỳ nghỉ của cô ấy. Sau đó, quyết định xem các câu (1-4) là R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).)


1. Frances and her family usually stay in the UK for their holidays.

2. The weather in London was cold.

3. They didn't go shopping in London.

4. Frances' parents enjoyed the curry they ate.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tim: I see you're back from your holiday, Frances. How was it?

Frances: It was great! You know, we usually go abroad on holiday - to France or Italy, but, this year, my parents decided to stay in the UK and visit London.

Tim: What was the weather like?

Frances: In the week before we went, it was nice and sunny. But on our first day in London, the weather changed and it was really cloudy. The good thing was that it wasn't cold.

Tim: So what did you do there?

Frances: We saw all the sights like St Paul's Cathedral, Buckingham Palace and the British Museum. We went somewhere new every day. There was so much to see that we didn't have time to go shopping. It wasn't a relaxing holiday at all!

Tim: What was the food like? When I was in London, I had some great fish and chips.

Frances: I'm not a big fan of fish, but there was lots of good food. I had a pie every day. They were really tasty! My mum and dad had a curry one day. I tried some of it, but I didn't really like it. It was too hot for me!

Tạm dịch:

Tim: Tôi thấy bạn đã trở lại sau kỳ nghỉ của bạn, Frances. Nó thế nào?

Frances: Thật tuyệt! Bạn biết đấy, chúng tôi thường đi nghỉ ở nước ngoài - đến Pháp hoặc Ý, nhưng, năm nay, bố mẹ tôi quyết định ở lại Anh và thăm London.

Tim: Thời tiết như thế nào?

Frances: Vào tuần trước khi chúng tôi đi, trời nắng đẹp. Nhưng vào ngày đầu tiên của chúng tôi ở London, thời tiết thay đổi và trời thực sự nhiều mây. Điều tốt là trời không lạnh.

Tim: Vậy bạn đã làm gì ở đó?

Frances: Chúng tôi đã nhìn thấy tất cả các điểm tham quan như Nhà thờ St Paul, Cung điện Buckingham và Bảo tàng Anh. Chúng tôi đã đến một nơi nào đó mới mỗi ngày. Có quá nhiều thứ để xem khiến chúng tôi không có thời gian để đi mua sắm. Đó không phải là một kỳ nghỉ thư giãn chút nào!

Tim: Thức ăn như thế nào? Khi tôi ở London, tôi đã có một số món cá và khoai tây chiên tuyệt vời.

Frances: Tôi không phải là người thích ăn cá, nhưng có rất nhiều thức ăn ngon. Tôi đã có một chiếc bánh mỗi ngày. Chúng thực sự rất ngon! Một ngày nọ, bố và mẹ tôi ăn một món cà ri. Tôi đã thử một số trong số nó, nhưng tôi không thực sự thích nó. Nó quá nóng đối với tôi!

Lời giải chi tiết

1. Frances and her family usually stay in the UK for their holidays.              W

2. The weather in London was cold.                                                          W

3. They didn't go shopping in London.                                                       R

4. Frances' parents enjoyed the curry they ate.                                          DS

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí