Listening – 4f. Skills - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Listening – 4f. Skills - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Đề bài

Listening

6. Listen and mark the sentences R (right) or W (wrong).

(Nghe và đánh dấu các câu R (đúng) hoặc W (sai).


1. New Zealand is near Australia.

(New Zealand gần Úc.)

 

2. In New Zealand, it rains all day.

(Ở New Zealand, trời mưa cả ngày.)

 

3. Angela's hotel is in the rainforest.

(Khách sạn của Angela ở trong rừng nhiệt đới.)

 

4. Angela goes on treks in the afternoon.

(Angela đi phượt vào buổi chiều.)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nội dung bài nghe:

Lisa: Hi, Angela! How are you?

Angela: Hi, Lisa. I'm fine! I'm on holiday with my family in New Zealand. It's near Australia.

Lisa: Is it hot there?

Angela: Not really. It's sunny in the mornings, but it rains every day in the afternoon.

Lisa: Where are you staying?

Angela: In Tongariro National Park. Our hotel is in the rainforest. It's amazing!

Lisa: What do you do there?

Angela: In the mornings, we go on treks to see lakes and waterfalls. We see lots of different animals, trees and plants, too. Maybe we can meet when I get back. We can look at my photos.

Lisa: That sounds great! See you then.

Tạm dịch bài nghe:

Lisa: Chào, Angela! Bạn khỏe không?

Angela: Chào, Lisa. Mình khỏe! Mình đang đi nghỉ mát cùng gia đình ở New Zealand. Nó gần Úc.

Lisa: Ở đó có nóng không?

Angela: Không nóng lắm. Trời nắng vào buổi sáng, nhưng trời mưa mỗi ngày vào buổi chiều.

Lisa: Bạn đang ở đâu?

Angela: Ở Công viên Quốc gia Tongariro. Khách sạn của chúng tôi ở trong rừng nhiệt đới. Tuyệt vời lắm!

Lisa: Bạn làm gì ở đó?

Angela: Vào buổi sáng, chúng tôi đi bộ để ngắm các hồ và thác nước. Chúng tôi cũng nhìn thấy rất nhiều loài động vật, cây cối và thực vật khác nhau. Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau khi tôi quay lại. Chúng ta có thể xem ảnh của mình.

Lisa: Nghe hay đấy! Gặp bạn sau nhé.

Lời giải chi tiết

1. R

2. W

3. R

4. W

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí