Everyday English – 6. Progress check – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on


Đề bài

5. Complete the dialogue. Use the statements (a-e).

(Hoàn thành đoạn đối thoại. Sử dụng các câu lệnh (a-e).)

a. What time is it on?

b. Do you want to watch it?

c. Don't worry.

d. Oh, I know that one.

e. What else is on?

A: Paul, your favourite cookery show is on TV.

B: Not really. I'm not interested in that show anymore.

A: Well, there's this film on - it looks like an action film.

B:  It's called Fifth Gear. Let's watch it.

A: OK, but don't forget I want to watch a documentary later.

B: 

A: It's at 7:00 on Channel 4.

B: The film will be over before it starts

Lời giải chi tiết

1. b

2. e

3. d

4. a

5. c

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.