Everyday English – 5. Progress Check – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Everyday English – 5. Progress Check – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

8. Complete the dialogue with:

(Hoàn thành hội thoại với..)

 • What was the hotel like?

• What did you do?

• It sounds like you had a great time.

• How was your holiday?

Lucy: Hi, Jake. Welcome back! 1) __________________

Jake: It was amazing. We went to Spain.

Lucy: Wow! 2)_________________

Jake:  It was fantastic! It was close to the beach and our room was huge!

Lucy: 3)____________________

Jake: In the morning, we went sightseeing. Then, in the afternoon, we went snorkeling.

Lucy:  4)_______________________

Lời giải chi tiết

Lucy: Hi, Jake. Welcome back! How was your holiday

Jake: It was amazing. We went to Spain.

Lucy: Wow! What was the hotel like?

Jake:  It was fantastic! It was close to the beach and our room was huge!

Lucy: What did you do?

Jake: In the morning, we went sightseeing. Then, in the afternoon, we went snorkeling.

Lucy: It sounds like you had a great time.

Tạm dịch:

Lucy: Chào Jake. Chào mừng trở lại! Kì nghỉ của bạn thế nào

Jake: Thật là tuyệt vời. Chúng tôi đã đến Tây Ban Nha.

Lucy: Chà! Khách sạn đó như thế nào?

Jake: Thật tuyệt vời! Nó gần bãi biển và phòng của chúng tôi rất lớn!

Lucy: anh đã làm gì vậy?

Jake: Vào buổi sáng, chúng tôi đã đi tham quan. Sau đó, vào buổi chiều, chúng tôi đi lặn biển.

Lucy: Có vẻ như bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí