Giải đề thi học kì 1 môn hoá lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Cần Đước


Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn hoá lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Cần Đước với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Đề bài

Câu 1: Cho S (Z= 16) ; Ca (Z = 20)

a. Viết cấu hình electron của các nguyên tử trên

b. Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn ? Giải thích

c. Viết cấu hình electron của các ion tương ứng S2-; Ca2+

Câu 2: Cho các nguyên tố 1H; 7N; 8O; 12Mg; 17Cl

a. Giải thích sự hình thành liên kết trong hợp chất MgO

b. Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các chất sau Cl2; NH3

Câu 3: Cho 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn. Biết tổng số proton của 2 nguyên tố trên là 23. Hãy xác định tên của chúng

Câu 4: Cân bằng phản ứng OXH – Khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất khử, chất OXH, quá trình khử, quá trình OXH

a. NH3 + O2 → NO + H2O

b. Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Câu 5: Cho 16,3 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm, ở 2 chu kì liên tiếp tác dụng hết với 100 gam nước thu được 5,6 lít khí hidro và dung dịch A

a. Xác định tên 2 kim loại kiềm trên

b. Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch A

Lời giải chi tiết

Câu 1:

a. S (Z= 16) : 1s22s22p63s23p4

Ca (Z = 20) 1s22s22p63s23p64s2

b. S nằm ở ô số 16 chu kì 3 nhóm VIA

Ca nằm ở ô số 20 chu kì 4 nhóm IIA

c. S2- : 1s22s22p63s23p6

Ca2+: 1s22s22p63s23p6

Câu 2:

a. Mg → Mg2+ +2e

O + 2e → O2-

Mg2+ + O2- → MgO

b. Công thức electron: 

Công thức cấu tạo: Cl-Cl

Công thức electron : 

Công thức cấu tạo: 

Câu 3: 2 nguyên tố đứng kế nhau trong 1 chu kì

=> Số thứ tự của 2 nguyên tố liên tiếp nhau

Mặt khác, tổng số p trong 2 nguyên tố là 23

=> 2 nguyên tố trên có số proton lần lượt là 11,12

=> 2 nguyên tố trên là Na và Mg

Câu 4:

a. 

(Qúa trình OXH)

\(5x\left| {{\overset{0}{\mathop{O}}\,}_{2}}+4e\to 2\overset{-2}{\mathop{O}}\, \right.\)

(Qúa trình khử)

Câu 5: Ta có phương trình tổng quát là:

M + H2O →  MOH + 1/2 H2

n H2 = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol

n OH = 2n H2 = 0,25 . 2 = 0,5 mol

n M = n OH = 0,5 mol

Khối lượng mol trung bình của kim loại M là:

16,3 : 0,5 = 32,6 (gam/mol)

Mặt khác 2 nguyên tử kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp

=> 2 kim loại đó là Na (23) và K (39)

Gọi số mol của 2 kim loại kiềm Na và K lần lượt là x, y

Tổng khối lượng của 2 kim loại bằng 16,3 gam

=> 23x + 39y = 16,3 (1)

Số mol hỗn hợp 2 kim loại bằng 0,5

=> x + y = 0,5 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,2 ; y = 0,3

n NaOH = n Na = 0,2 mol

n KOH = n K = 0,3 mol

C% NaOH =

(0,2 . 40) : (16,3 + 100 – 0,5 .2 ) . 100% = 6,94%

C% KOH =

(0,3 . 56) : (16,3 + 100 – 0,5 .2) . 100% = 14,57%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.