Giải bài 9 trang 27 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho \(A = \{ x \in \mathbb{R}|1 - 2x \le 0\} ,\)\(B = \{ x \in \mathbb{R}|x - 2 < 0\} .\)

Tìm \(A \cap B,A \cup B.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử của A và B.

\(A \cap B = \left\{ {x \in A|\;x \in B} \right\}\)

\(A \cup B = \{ x|x \in A\) hoặc \(x \in B\} .\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

Bất phương trình \(1 - 2x \le 0\) có nghiệm là \(x \le \frac{1}{2}\) hay \(A = ( - \infty ;\frac{1}{2}]\)

Bất phương trình \(x - 2 < 0\) có nghiệm là \(x < 2\) hay \(B = ( - \infty ;2)\)

Do đó \(A \subset B \Rightarrow \)\(A \cup B = A,A \cap B = B.\)

 

\(A \cup B = ( - \infty ;2)\)

\(A \cap B = (\frac{1}{2};2)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm