Câu 6.4, 6.5 phần bài tập trong SBT – Trang 20, 21 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 6.4, 6.5 phần bài tập trong SBT – Trang 19, 20 VBT Vật lí 9. ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

6.4*.

Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V; cường độ dòng điện định mức của đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn thứ hai là 0,36A. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Tại sao?

Phương pháp giải:

So sánh cường độ dòng điện qua mỗi đèn với dòng điện định mức của đèn. 

Lời giải chi tiết:

Cường độ dòng điện thực tế chạy qua hai bóng đèn là I1 = I2 = 0,52A.

So sánh với cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy nên không mắc nối tiếp hai bóng đèn này được.

6.5.

Ba điện trở cùng giá trị R=30Ω.
a. Có mấy cách mắc ba điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.
b. Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch trên. 

Phương pháp giải:

+ Vận dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: \(R_{td}=R_1+R_2\)
+ Vận dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: \(\dfrac{1}{R_{td}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\)

Lời giải chi tiết:

a) Có 4 cách mắc mạch điện:

b) Điện trở tương đương của mỗi cách mắc:

Mạch 1: \( {R_{{\rm{td}}}} = 3{\rm{R}} = 3 \times 30 = 90\Omega    \)

Mạch 2: \( {R_{{\rm{td}}}} = R + \displaystyle{R \over 2} = 30 + {{30} \over 2} = 45\Omega \)

Mạch 3: \( \displaystyle{R_{{\rm{td}}}} = {{{R_1}{R_2}} \over {2R + R}} = {{2R} \over 3} = {{2.30} \over 3} = 20\Omega  \)

Mạch 4: \( \displaystyle{R_{{\rm{td}}}} = {R \over 3} = {{30} \over 3} = 10\Omega  \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.