Câu 53 -54.2, 53 - 54.3, 53 - 54.5 phần bài tập trong SBT – Trang 151 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 53 -54.2, 53 - 54.3, 53 - 54.5 phần bài tập trong SBT – Trang 151 VBT Vật lí 9. Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu ? ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - BÀI TẬP TRONG SBT

53-54.2.

Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu ?

A. Chiếu một chùm sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng.

B. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng.

C. Chiếu một chùm sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ sau đó qua kính lọc màu vàng.

D. Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng.

Phương pháp giải:

Sử  dụng định nghĩa về sự trộn màu sắc ánh sáng: Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu khác hẳn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu khác hẳn.

=> Trong các cách trên, cách tạo ra sự trộn các ánh sáng màu là:  Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng.

Chọn D

Câu 2

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

a. Phân tích một chùm sáng là
 
b. Trộn hai chùm sáng màu với nhau là
 
c. Có nhiều cách phân tích một chùm sáng như:
 
d. Nếu trộn chùm sáng màu vàng với chùm sáng màu lam một cách thích hợp thì
1. ta có thể được chùm sáng màu lục.
 
2. chiếu chùm sáng cần phân tích qua một lăng kính, chiếu chùm sáng vào mặt ghi của đĩa CD...
 
3. tìm cách tách từ chùm sáng đỏ ra những chùm sáng màu khác nhau.
 
4. cho hai chùm sáng đó gặp nhau.

Phương pháp giải:

Vận dụng định nghĩa về phân tích, trộn màu sắc ánh sáng

Lời giải chi tiết:

a - 3; a - 4; c - 2; d - 1

53 - 54.5.

Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào nêu dưới đây : đỏ, vàng, da cam, lục, tím?

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sự trộn màu sắc ánh sáng: Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu khác hẳn.

Lời giải chi tiết:

Ta có, khi trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu da cam

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí