Câu 47.a, 47.b phần bài tập bổ sung – Trang 131 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 47.a, 47.b phần bài tập bổ sung – Trang 131 VBT Vật lí 9. Dùng máy ảnh để chụp ảnh của một vật cao 2m cách vật ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

47.a.

Dùng máy ảnh để chụp ảnh của một vật cao 2m cách vật kính 4m.Phim cách vật kính 5cm. Tính chiều cao của ảnh trên phim

Phương pháp: \(\left| k \right| = \dfrac{{h'}}{h} = \dfrac{{d'}}{d}\)

Lời giải chi tiết:

\(h = 2m,d = 4m,d' = 5cm,h' = ? \)

Ta có: \(\dfrac{{h'}}{h} = \dfrac{{d'}}{d} \to h' = \dfrac{{2.5}}{4} = 2,5cm\)

47.b.

Trên một phim ảnh người ta thấy ảnh của một người cao 1,6m đứng cách vật kính 2m sẽ có chiều cao 2cm. Hỏi chậu cây cảnh cao 80cm đặt cách vật kính 3m sẽ có ảnh cao bao nhiêu cm ?

Phương pháp: \(\left| k \right| = \dfrac{{h'}}{h} = \dfrac{{d'}}{d}\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

h = 1,6 m; d = 2 m; h’ = 2 cm

h = 80 cm; d = 3 m thì h’ = ?

Lời giải:

Ta có: 

\(d' = \dfrac{{d.h'}}{h} = \dfrac{{2.2}}{{1.6}} = 2,5cm\)

Nếu h = 80 cm, d = 3 m thì độ cao của ảnh là:

\(h' = \dfrac{{d'.h}}{d} = \dfrac{{2,5.0,8}}{3} = 0,67cm\)

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài