Bài 3.16* trang 14 SBT Vật lí 10


Đề bài

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là \(18 km/h\). Trong giây thứ năm, vật đi được quãng đường là \(5,9 m\).

a) Tính gia tốc của vật.

b) Tính quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian là \(10 s\) kể từ khi vật bắt đầu chuyển động.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính quãng đường và công thức liên hệ vận tốc và gia tốc độc lập với thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều:

+ \(S = {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2}\)

+ \({v^2} - v_0^2 = 2aS\)

Lời giải chi tiết

a. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu v0, quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t liên hệ với gia tốc a theo công thức:  \(s = {v_0}t + \displaystyle{{a{t^2}} \over 2}\)

+ Như vậy quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian \(t = 4 s\) là:

\({s_4} = {v_0}.4 + \displaystyle{{a{{.4}^2}} \over 2} = 4{v_0} + 8a\)

+ Và quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian \(t = 5 s\) là:

\({s_5} = {v_0}.5 + \displaystyle{{a{{.5}^2}} \over 2} = 5{v_0} + 12,5a\)

+ Do đó quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là:

\(Δs =s_5–s_4\\= (5v_0+12,5a) – (4v_0+ 8a) \\=v_0+ 4,5a\)

+ Theo đề bài: \(v_0 = 18 km/h = 5 m/s\) và \(Δs = 5,9 m\) nên gia tốc của viên bi bằng: 

\(a = \displaystyle{{\Delta s - {v_0}} \over {4,5}} = {{5,9 - 5} \over {4,5}} = 0,2(m/{s^2})\)

b. Theo kết quả trên, ta tìm được quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian \(t = 10 s\) là:

\({s_{10}} = 5.10 + \displaystyle{{0,{{2.10}^2}} \over 2} \\= 50 + 10 = 60(m)\)

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu
 • Bài 3.17* trang 14 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.17 trang 14 sách bài tập vật lý 10. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s.

 • Bài 3.18 trang 14 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.18 trang 14 sách bài tập vật lý 10. Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 400 m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2,5.10-2 m/s2. Xe máy.xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe máy làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương.

 • Bài 3.15 trang 14 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.15 trang 14 sách bài tập vật lý 10. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt vận tốc 36 km/h. Tính vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga.

 • Bài 3.14 trang 13 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.14 trang 13 sách bài tập vật lý 10.Khi đang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m.

 • Bài 3.13 trang 13 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.13 trang 13 sách bài tập vật lý 10. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều.Sau 15 s, ô tô đạt vận tốc 15 m/s.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.