Bài 12:Lực Đàn Hồi Của Lò Xo. Định Luật Húc

Bình chọn:
4.7 trên 85 phiếu
Bài 12.1, 12.2, 12.3, trang 30 SBT Vật lí 10 Bài 12.1, 12.2, 12.3, trang 30 SBT Vật lí 10

Giải bài 12.1, 12.2, 12.3, trang 30 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?12.1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?

Xem chi tiết
Bài 12.4, 12.5, 12.6, 12.7  trang 31 SBT Vật lí 10 Bài 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 trang 31 SBT Vật lí 10

Giải bài 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 trang 31 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m được treo thẳng đứng. Khi móc vào đầu tự do của nó một vật có khối lượng 400 g thì lò xo dài 18 cm. Hỏi khi chưa móc vật thì lò xo dài bao nhiêu ?

Xem chi tiết
Bài 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 trang 31,32 SBT Vật lí 10 Bài 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 trang 31,32 SBT Vật lí 10

Giải bài 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 trang 31,32 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một quả cân có khối lượng m1 = 100 g, lò xo dài 31 cm. Treo thêm vào đầu dưới một quả cân nữa có khối lượng m2 = 100 g, nó dài 32 cm. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo.

Xem chi tiết


Gửi bài