Bài 10: Ba Định Luật Niu-tơn

Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu
Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 trang 25 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 trang 25 sách bài tập vật lý 10. Câu nào đúng ?

Xem lời giải

Bài 10.6, 10.7, 10.8 trang 26 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.6, 10.7, 10.8 trang 26 sách bài tập vật lý 10. Tại sao không thể kiểm tra được định luật I Niu-tơn bằng một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ?

Xem lời giải

Bài 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 trang 26 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 trang 26 sách bài tập vật lý 10. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 trang 27 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 trang 27 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô đang chạy với tốc độ 60 km/h thì người lái xe hãm phanh, xe đi tiếp được quãng đường 50 m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 120 km/h thì quãng đường đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là bao nhiêu ? Giả sử lực hãm trong hai trường hợp bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23 trang 27,28 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23 trang 27,28 sách bài tập vật lý 10. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niu-tơn

Xem lời giải

Bài 10.24, 10.25, 10.26 trang 28,29 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.24, 10.25, 10.26 trang 28,29 sách bài tập vật lý 10. Lực nào làm cho thuyền (có mái chèo) chuyển động được trên mặt hồ ? Lực nào làm cho máy bay cánh quạt chuyển động được trong không khí ?

Xem lời giải