Bài 6. Tính Tương Đối Của Chuyển Động. Công Thức Cộng Vận Tốc

Bình chọn:
4.5 trên 50 phiếu
Bài 6.1 trang 18 SBT Vật lí 10 Bài 6.1 trang 18 SBT Vật lí 10

Giải bài 6.1 trang 18 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô khách đang chạy trên đường. Đối với người nào dưới đây, ô tô đang đứng yên ?

Xem chi tiết
Bài 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 trang 19 SBT Vật lí 10 Bài 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 trang 19 SBT Vật lí 10

Giải bài 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 trang 19 sách bài tập vật lý 10. Để xác định chuyển động của các trạm thám hiểm không gian, tại sao người ta không chọn hệ quy chiếu gắn với Trái Đất ?

Xem chi tiết
Bài 6.6 trang 19 SBT Vật lí 10 Bài 6.6 trang 19 SBT Vật lí 10

Giải bài 6.6 trang 19 sách bài tập vật lý 10. Hai ô tô cùng xuất phát từ hai bến xe A và B cách nhau 20 km trên một đoạn đường thẳng. Nếu hai ô tô chạy ngược chiều thì chúng sẽ gặp nhau sau 15 phút. Nếu hai ô tô chạy cùng chiều thì chúng sẽ đuổi kịp nhau sau 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Xem chi tiết
Bài 6.7 trang 20 SBT Vật lí 10 Bài 6.7 trang 20 SBT Vật lí 10

Giải bài 6.7 trang 20 sách bài tập vật lý 10. Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36 km mất một khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h.

Xem chi tiết
Bài 6.8 trang 20 SBT Vật lí 10 Bài 6.8 trang 20 SBT Vật lí 10

Giải bài 6.8 trang 20 sách bài tập vật lý 10. Một ca nô chạy xuôi dòng sông mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A ở thượng lưu tới bến B ở hạ lưu và phải mất 3 giờ khi chạy ngược lại từ bến B về đến bến A. Cho rằng vận tốc của ca nô đối với nước là 30 km/h.

Xem chi tiết
Bài 6.9 trang 20 SBT Vật lí 10 Bài 6.9 trang 20 SBT Vật lí 10

Giải bài 6.9 trang 20 sách bài tập vật lý 10. Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ bến A đến bến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi nếu ca nô bị tắt máy và thả trôi theo dòng chảy thì phải mất bao nhiêu thời gian để trôi từ A đến B ?

Xem chi tiết


Gửi bài