CHƯƠNG VI: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 32.1, 32.2. 32.3, 32.4 trang 77 SBT Vật lí 10

Giải bài 32.1, 32.2. 32.3, 32.4 trang 77 sách bài tập vật lý 10. Câu nào sau đây nói về nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ của một vật là đúng ?

Xem lời giải

Bài 32.5, 32.6, 32.7, 32.8 trang 78 SBT Vật lí 10

Giải bài 32.5, 32.6, 32.7, 32.8 trang 78 sách bài tập vật lý 10. Người ta thực hiện một công 60 kJ để nén đẳng nhiệt một lượng khí. Độ biến thiên nội năng và nhiệt lượng do khí tỏa ra là:

Xem lời giải

Bài 32.9, 32.10. 32.11 trang 78, 79 SBT Vật lí 10

Giải bài 32.9, 32.10. 32.11 trang 78, 79 sách bài tập vật lý 10. Một quả bóng khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m.

Xem lời giải

Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 79,80 SBT Vật lí 10

Giải bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 79,80 sách bài tập vật lý 10. Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của NĐLH ?

Xem lời giải

Bài 33.6, 33.7, 33.8 trang 80 SBT Vật lí 10

Giải bài 33.6, 33.7, 33.8 trang 80 sách bài tập vật lý 10. Hình 33.1 biểu diễn một quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng. Hỏi trong quá trình này Q, A và ΔU phải có giá trị như thế nào ?

Xem lời giải

Bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 81,82 SBT Vật lí 10

Giải bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 81,82 sách bài tập vật lý 10. Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt ?

Xem lời giải

Bài 33.9, 33.10. 33.11 trang 81 SBT Vật lí 10

Giải bài 33.9, 33.10. 33.11 trang 81 sách bài tập vật lý 10. Một viên đạn bằng đồng bay với vận tốc 500 m/s tới xuyên qua một tấm gỗ. Khi vừa ra khỏi tấm gỗ, vận tốc của viên đạn là 300 m/s.

Xem lời giải

Bài VI.6, VI.7, VI.8, VI.9, VI.10 trang 82,83 SBT Vật lí 10

Giải bài VI.6, VI.7, VI.8, VI.9, VI.10 trang 82,83 sách bài tập vật lý 10. Một vật khối lượng 1 kg trượt không vận tốc đầu trên một mặt phẳng nghiêng dài 0,80 m đặt nghiêng 30° so với mặt phẳng nằm ngang.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất