Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 79,80 SBT Vật lí 10


Giải bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 79,80 sách bài tập vật lý 10. Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của NĐLH ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

33.1.

Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của NĐLH ?

A. ΔU = A - Q.                  B. ΔU = Q-A.

C. A = ΔU - Q.                  D. ΔU = A + Q.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\)

Lời giải chi tiết:

Nguyên lí I của NĐLH: \(\Delta U = A + Q\)

Chọn đáp án D

33.2.

Quy ước về dấu nào sau đây phù hợp với công thức AU = A + Q của nguyên lí I NĐLH ?

A. Vật nhận công : A < 0 ; vật nhận nhiệt: Q < 0.

B. Vật nhận công : A > 0 ; vật nhận nhiệt: Q > 0.

C. Vật thực hiện công : A < 0 ; vật truyền nhiệt: Q > 0.

D. Vật thực hiện công : A > 0 ; vật truyền nhiệt: Q < 0.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\)

Trong đó:

Hệ nhận nhiệt: \(Q > 0\); hệ tỏa nhiệt \(Q < 0\)

Hệ nhận công: \(A > 0\); hệ thực hiện công \(A < 0\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\Delta U = A + Q\)

Trong đó:

+ Hệ nhận nhiệt: \(Q > 0\); hệ tỏa nhiệt \(Q < 0\)

+ Hệ nhận công: \(A > 0\); hệ thực hiện công \(A < 0\)

Chọn đáp án B

33.3.

Với quy ước dấu đúng trong câu trên thì công thức nào sau đây mô tả không đúng quá trình truyền nhiệt giữa các vật trong hệ cô lập ?

A. Qthu = Qtoả

B. Qthu + Qtoả = 0

C. Qthu = - Qtoả 

D. |Qthu | = |Qtoả|

Phương pháp giải:

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt \({Q_{toa}} = {Q_{thu}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: Phương trình cân bằng nhiệt: \(Q_{\text{tỏa}}=Q_{\text{thu}}\)

Chọn đáp án A

33.4.

Nếu thực hiện công 676 J để nén đẳng nhiệt một lượng khí thì độ biến thiên nội năng của khí và nhiệt lượng khí toả ra trong quá trình này là :

A. ΔU = 676 J ; Q’ = 0.

B. ΔU = 0 ; Q' = 676 J.

C. ΔU = 0 ; Q’ = -676 J.

D. ΔU = -676 J ; Q' = 0.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\)

Trong đó:

+ Hệ nhận nhiệt: \(Q > 0\); hệ tỏa nhiệt \(Q < 0\)

+ Hệ nhận công: \(A > 0\); hệ thực hiện công \(A < 0\)

Lời giải chi tiết:

\(\Delta U = A + Q\)

\(Q = 0;A = 676J\)

\(\Delta U = A + Q = 676J\)

Chọn đáp án B

33.5.

Ta có ΔU = Q - A, với ΔU là độ tăng nội năng, Q là nhiệt lượng hệ nhận được, -A là công hệ thực hiện được. Hỏi khi hệ thực hiện một quá trình đẳng áp thì điều nào sau đây là đúng ?

A. Q phải bằng 0.

B. A phải bằng 0.

C. ΔU phải bằng 0.

D. Cả Q, A và ΔU đều phải khác 0.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\)

Trong đó:

+ Hệ nhận nhiệt: \(Q > 0\); hệ tỏa nhiệt \(Q < 0\)

+ Hệ nhận công: \(A > 0\); hệ thực hiện công \(A < 0\)

Lời giải chi tiết:

Với quá trình đẳng áp thì \(Q \ne 0;A \ne 0\)

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài