CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Bình chọn:
4.6 trên 55 phiếu
Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 SBT Vật lí 10

Giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 sách bài tập vật lý 10. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N và 6 N. Nếu bỏ đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 9.5 trang 23 SBT Vật lí 10

Giải bài 9.5 trang 23 sách bài tập vật lý 10. Dùng hai dây giống nhau để treo đèn như hình 9.1. Trọng lượng của đèn là 20 N. Hai dây làm thành góc 60 độ. Lực căng của dây là

Xem lời giải

Bài 9.6 trang 24 SBT Vật lí 10

Giải bài 9.6 trang 24 sách bài tập vật lý 10. Một vật có khối lượng m = 5,0 kg được treo bằng ba dây (H.9.1). Lấy g = 9,8 m/s2. Tìm lực kéo của dây AC và dây BC.

Xem lời giải

Bài 9.7 trang 24 SBT Vật lí 10

Giải bài 9.7 trang 24 sách bài tập vật lý 10. Một đèn tín hiệu giao thông được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB và A'B', cách nhau 8 m. Đèn nặng 60 N, được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây võng xuống 0,5 m tại điểm giữa (H.9.2). Tính lực kéo của mỗi nửa dây.

Xem lời giải

Bài 9.8 trang 24 SBT Vật lí 10

Giải bài 9.8 trang 24 sách bài tập vật lý 10. Một vật có trọng lượng P = 15 N được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát bằng một dây song song với mặt phẳng nghiêng (H.9.3). Góc nghiêng a = 30°. Cho biết mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật một lực theo phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Tìm lực của dây giữ vật.

Xem lời giải

Bài 9.9 trang 24 SBT Vật lí 10

Giải bài 9.9 trang 24 sách bài tập vật lý 10. Dùng một lực F nằm ngang kéo quả cầu con lắc cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc a = 30° (H.9.4). Biết trọng lượng của quả cầu là 20 N, hãy tính lực F và lực căng T của dây.

Xem lời giải

Bài 9.10 trang 25 SBT Vật lí 10

Giải bài 9.10 trang 25 sách bài tập vật lý 10. Người ta giữ một vật có trọng lượng 20 N đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát, có góc nghiêng a = 45° (H.9.5). Cho biết lực mà mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật có phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Tìm lực đẩy ngang F và lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật.

Xem lời giải

Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 trang 25 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 trang 25 sách bài tập vật lý 10. Câu nào đúng ?

Xem lời giải

Bài 10.6, 10.7, 10.8 trang 26 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.6, 10.7, 10.8 trang 26 sách bài tập vật lý 10. Tại sao không thể kiểm tra được định luật I Niu-tơn bằng một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ?

Xem lời giải

Bài 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 trang 26 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 trang 26 sách bài tập vật lý 10. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 trang 27 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 trang 27 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô đang chạy với tốc độ 60 km/h thì người lái xe hãm phanh, xe đi tiếp được quãng đường 50 m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 120 km/h thì quãng đường đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là bao nhiêu ? Giả sử lực hãm trong hai trường hợp bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23 trang 27,28 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23 trang 27,28 sách bài tập vật lý 10. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niu-tơn

Xem lời giải

Bài 10.24, 10.25, 10.26 trang 28,29 SBT Vật lí 10

Giải bài 10.24, 10.25, 10.26 trang 28,29 sách bài tập vật lý 10. Lực nào làm cho thuyền (có mái chèo) chuyển động được trên mặt hồ ? Lực nào làm cho máy bay cánh quạt chuyển động được trong không khí ?

Xem lời giải

Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 29 SBT Vật lí 10

Giải bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 29 sách bài tập vật lý 10. Một vật khối lượng 2 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 20 N. Khi chuyển động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu niutơn ?

Xem lời giải

Bài 11.5, 11.6, 11.7 trang 29,30 SBT Vật lí 10

Giải bài 11.5, 11.6, 11.7 trang 29,30 sách bài tập vật lý 10. Một con tàu vũ trụ bay về hướng Mặt Trăng.Hỏi con tàu đó ở cách tâm Trái Đất bằng bao nhiêu lần bán kính Trái Đất thì lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng lên con tàu sẽ cân bằng nhau ? Cho biết khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất; khối lượng của Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng của Trái Đất 81 lần

Xem lời giải

Bài 12.1, 12.2, 12.3, trang 30 SBT Vật lí 10

Giải bài 12.1, 12.2, 12.3, trang 30 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?12.1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 trang 31 SBT Vật lí 10

Giải bài 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 trang 31 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m được treo thẳng đứng. Khi móc vào đầu tự do của nó một vật có khối lượng 400 g thì lò xo dài 18 cm. Hỏi khi chưa móc vật thì lò xo dài bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 trang 31,32 SBT Vật lí 10

Giải bài 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 trang 31,32 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một quả cân có khối lượng m1 = 100 g, lò xo dài 31 cm. Treo thêm vào đầu dưới một quả cân nữa có khối lượng m2 = 100 g, nó dài 32 cm. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo.

Xem lời giải

Bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 32 SBT Vật lí 10

Giải bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 32 sách bài tập vật lý 10. Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

Xem lời giải

Bài 13.5, 13.6, 13.7 trang 33 SBT Vật lí 10

Giải bài 13.5, 13.6, 13.7 trang 33 sách bài tập vật lý 10. Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một thùng hàng chuyển động thẳng trên sàn nhà. Thùng hàng có khối lượng 120 kg. Hùng đẩy với một lực 400 N. Dũng đẩy với một lực 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là µt = 0,2. Hỏi gia tốc của thùng bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s2.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất