Bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 32 SBT Vật lí 10


Giải bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 32 sách bài tập vật lý 10. Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

13.1.

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

A. lực ma sát.

B. phản lực.

C. lực tác dụng ban đầu.

D. quán tính.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về lực ma sát: lực ma sát cản trở chuyển động

Lời giải chi tiết:

Do có lực ma sát cản trở chuyển động nên vật chuyển động chậm dần

Chọn đáp án A

13.2.

Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một vận tốc đầu 20 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa bóng và mặt băng là 0,40. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bao nhiêu thì dừng lại ? Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 39 m.                     B. 45 m.                

C. 51 m.                     D. 57 m.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

\({F_{ms}} = \mu .N = \mu .m.g\)

\(F = m.a\)

\({v^2} - v_0^2 = 2aS\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({F_{ms}} = \mu .N = \mu .m.g\)

\(F = m.a\)

\( \to \left| a \right| = \mu g = 0,4.9,8 = 3,92m/{s^2}\)

Vì lực ma sát cản trở chuyển động

\({v^2} - v_0^2 = 2aS \\\to S = \dfrac{{{v^2} - v_0^2}}{{2a}} = \dfrac{{0 - {{20}^2}}}{{2.( - 3,92)}} = 51m\)

Chọn đáp án C

13.3.

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu diện tích hai mặt tiếp xúc tăng lên ?

A. Tăng lên.

B. Giảm đi

C. Không thay đổi.

D. Không biết được.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về lực ma sát: hệ số của lực ma sát không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật

Lời giải chi tiết:

Ta có hệ số của lực ma sát không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật nên khi diện tích hai mặt tiếp xúc tăng lên thì hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc không đổi

Chọn đáp án C

13.4.

Một người đứng trên mặt đất nằm ngang. Lực của mặt đất tác dụng lên bàn chân của người thuộc loại lực nào ?

A. Trọng lực.

B. Lực đàn hồi.

C. Lực ma sát.

D. Trọng lực và lực ma sát.

Phương pháp giải:

Vận dụng lí thuyết về các loại lực

Lời giải chi tiết:

Bàn chân ép vào mặt đất một lực đàn hồi theo phương vuông góc với mặt đất, làm cho mặt đất và bàn chân bị biến dạng

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu
  • Bài 13.5, 13.6, 13.7 trang 33 SBT Vật lí 10

    Giải bài 13.5, 13.6, 13.7 trang 33 sách bài tập vật lý 10. Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một thùng hàng chuyển động thẳng trên sàn nhà. Thùng hàng có khối lượng 120 kg. Hùng đẩy với một lực 400 N. Dũng đẩy với một lực 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là µt = 0,2. Hỏi gia tốc của thùng bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s2.

  • Bài 13.8, 13.9, 13.10 trang 33 SBT Vật lí 10

    Giải bài 13.8, 13.9, 13.10 trang 33 sách bài tập vật lý 10. Đặt một vật lên mặt bàn nằm ngang rồi tác dụng vào vật một lực theo phương ngang, ta thấy vật không chuyển động. Hãy giải thích tại sao.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí