Bài 12.1, 12.2, 12.3, trang 30 SBT Vật lí 10


Giải bài 12.1, 12.2, 12.3, trang 30 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?12.1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

12.1.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?

A. 28 cm.                B. 40 cm.          

C. 48 cm.                D. 22 cm.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức 

\({F_{dh}} = k.\Delta x\)

\(\Delta x = {l_0} - l \) khi lò xo nén

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{F_{dh1}} = k.\Delta {x_1};{F_{dh2}} = k.\Delta {x_2} \\\to \dfrac{{{F_{dh1}}}}{{{F_{dh2}}}} = \dfrac{{k.\Delta {x_1}}}{{k.\Delta {x_2}}} = \dfrac{{\Delta {x_1}}}{{\Delta {x_2}}}\\ \to \Delta {x_2} = \Delta {x_1}\dfrac{{{F_{dh2}}}}{{{F_{dh1}}}}\\= 4.\dfrac{{10}}{5} = 8(cm) \\\to {x_2} = 20 + 8 = 28(cm)\end{array}\)

Chọn đáp án A

12.2.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0 N để nén lò xo. Khi ấy, chiều dài của nó là bao nhiêu ?

A. 2,5 cm.            B. 7,5 cm.          

C. 12,5 cm.          D. 9,75 cm.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức 

\({F_{dh}} = k.\Delta x\)

\(\Delta x = {l_0} - l \) khi lò xo nén

Lời giải chi tiết:

\({l_0} = 10cm;k = 40N/m\)

Ta có:

\({F_{dh}} = F = 1N \\\to \Delta x = \dfrac{{{F_{dh}}}}{k} = \dfrac{1}{{40}} \\= 0,025(m) = 2,5(cm)\)

Mà \(\Delta x = {l_0} - l \\\to l = {l_0} - \Delta x = 10 - 2,5 = 7,5cm\)

Chọn đáp án B

12.3.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25,0 cm được treo thẳng đứng Khi móc vào đầu tự do của nó một vật có khối lượng 20 g thì lò xo dài 25,5 cm. Hỏi nếu treo một vật có khối lượng 100 g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu ?

A. 100 cm.           B. 50 cm.          

C. 28 cm.             D. 27,5 cm.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức

\(\Delta x = \dfrac{{mg}}{k}\)

\(\Delta x = l - {l_0}\) khi lò xo dãn

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\Delta {x_1} = \dfrac{{{m_1}g}}{k};\Delta {x_2} = \dfrac{{{m_2}g}}{k} \\\to \dfrac{{\Delta {x_1}}}{{\Delta {x_2}}} = \dfrac{{{m_1}}}{{{m_2}}}\\ \to \Delta {x_2} = \Delta {x_1}.\dfrac{{{m_2}}}{{{m_1}}} \\= 0,5.\dfrac{{100}}{{20}} = 2,5cm\\ \to {l_2} = \Delta {x_2} + {l_0} \\= 2,5 + 25 = 27,5cm\end{array}\)

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài