Bài 12.1, 12.2, 12.3, trang 30 SBT Vật lí 10


Giải bài 12.1, 12.2, 12.3, trang 30 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?12.1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

12.1.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?

A. 28 cm.                B. 40 cm.          

C. 48 cm.                D. 22 cm.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức 

\({F_{dh}} = k.\Delta x\)

\(\Delta x = {l_0} - l \) khi lò xo nén

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{F_{dh1}} = k.\Delta {x_1};{F_{dh2}} = k.\Delta {x_2} \\\to \dfrac{{{F_{dh1}}}}{{{F_{dh2}}}} = \dfrac{{k.\Delta {x_1}}}{{k.\Delta {x_2}}} = \dfrac{{\Delta {x_1}}}{{\Delta {x_2}}}\\ \to \Delta {x_2} = \Delta {x_1}\dfrac{{{F_{dh2}}}}{{{F_{dh1}}}}\\= 4.\dfrac{{10}}{5} = 8(cm) \\\to {x_2} = 20 + 8 = 28(cm)\end{array}\)

Chọn đáp án A

12.2.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0 N để nén lò xo. Khi ấy, chiều dài của nó là bao nhiêu ?

A. 2,5 cm.            B. 7,5 cm.          

C. 12,5 cm.          D. 9,75 cm.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức 

\({F_{dh}} = k.\Delta x\)

\(\Delta x = {l_0} - l \) khi lò xo nén

Lời giải chi tiết:

\({l_0} = 10cm;k = 40N/m\)

Ta có:

\({F_{dh}} = F = 1N \\\to \Delta x = \dfrac{{{F_{dh}}}}{k} = \dfrac{1}{{40}} \\= 0,025(m) = 2,5(cm)\)

Mà \(\Delta x = {l_0} - l \\\to l = {l_0} - \Delta x = 10 - 2,5 = 7,5cm\)

Chọn đáp án B

12.3.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25,0 cm được treo thẳng đứng Khi móc vào đầu tự do của nó một vật có khối lượng 20 g thì lò xo dài 25,5 cm. Hỏi nếu treo một vật có khối lượng 100 g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu ?

A. 100 cm.           B. 50 cm.          

C. 28 cm.             D. 27,5 cm.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức

\(\Delta x = \dfrac{{mg}}{k}\)

\(\Delta x = l - {l_0}\) khi lò xo dãn

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\Delta {x_1} = \dfrac{{{m_1}g}}{k};\Delta {x_2} = \dfrac{{{m_2}g}}{k} \\\to \dfrac{{\Delta {x_1}}}{{\Delta {x_2}}} = \dfrac{{{m_1}}}{{{m_2}}}\\ \to \Delta {x_2} = \Delta {x_1}.\dfrac{{{m_2}}}{{{m_1}}} \\= 0,5.\dfrac{{100}}{{20}} = 2,5cm\\ \to {l_2} = \Delta {x_2} + {l_0} \\= 2,5 + 25 = 27,5cm\end{array}\)

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 trang 31 SBT Vật lí 10

    Giải bài 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 trang 31 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m được treo thẳng đứng. Khi móc vào đầu tự do của nó một vật có khối lượng 400 g thì lò xo dài 18 cm. Hỏi khi chưa móc vật thì lò xo dài bao nhiêu ?

  • Bài 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 trang 31,32 SBT Vật lí 10

    Giải bài 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 trang 31,32 sách bài tập vật lý 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một quả cân có khối lượng m1 = 100 g, lò xo dài 31 cm. Treo thêm vào đầu dưới một quả cân nữa có khối lượng m2 = 100 g, nó dài 32 cm. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.