Bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 81,82 SBT Vật lí 10


Giải bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 81,82 sách bài tập vật lý 10. Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

VI.1.

Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt ?

A. Q + A = 0 với A < 0

B. ΔU = Q + A với ΔU > 0 ; Q < 0 ; A > 0.

C. Q + A = 0 với A > 0.

D. ΔU = A + Q với A > 0 ; Q < 0.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án C

VI.2.

Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích ?

A. ΔU = Q với Q > 0.                          

B. ΔU = A với A > 0.

C. ΔU = A với A < 0.                            

D. ΔU = Q với Q < 0.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\)

Lời giải chi tiết:

Quá trình đẳng tích, hệ không sinh công cũng không nhận công suy ra A = 0

Ứng với quá trình làm lạnh khí, hệ tỏa nhiệt suy ra \(Q < 0\)

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\) 

Chọn đáp án D

VI.3.

Hệ thức ΔU = Q là hệ thức của nguyên lí I NĐLH áp dụng cho quá trình nào sau đây của khí lí tưởng ?

A. Quá trình đẳng nhiệt.                      

B. Quá trình đẳng áp.

C. Quá trình đẳng tích.                        

D. Cả ba quá trình trên.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\)

Lời giải chi tiết:

Quá trình đẳng tích khí không sinh công cũng không nhận công, A = 0 \( \to \Delta U = Q\)

Chọn đáp án C

VI. 4.

Khí thực hiện công trong quá trình nào sau đây ?

A. Nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí.

B. Nhiệt lượng mà khí nhận được nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.

C. Nhiệt lượng mà khí nhận được bằng độ tăng nội năng của khí.

D. Nhiệt lượng mà khí nhận được có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhưng không thể bằng độ tăng nội năng của khí.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\)

Lời giải chi tiết:

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\), nếu nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí thì hệ thực hiện công \(A = Q - \Delta U\)

Chọn đáp án A

VI.5.

Hệ thức của nguyên lí I NĐLH có dạng ΔU = Q ứng với quá trình nào vẽ ở hình VI.1 ?

A. Quá trình 1 → 2.

B. Quá trình 2 → 3.

C. Ọuá trình 3 → 4.

D. Quá trình 4 → 1.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\)

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình từ 4 sang 1, là quá trình đẳng tích, hệ không sinh công suy ra \(\Delta U = Q\)

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.