Bài 3.1 trang 11 SBT Vật lí 10


Đề bài

Câu nào sai ?

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. gia tốc là đại lượng không đổi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về chuyển động thẳng nhanh dần đều:

- Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

- Vecto gia tốc và vecto vận tốc cùng chiều nhau

- Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian: \(v=v_0+at\)

Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian: \(s=vt+\dfrac{at^2}{2}\)

Lời giải chi tiết

A - sai vì trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vecto gia tốc và vecto vận tốc cùng chiều nhau

B, C, D - đúng

Chọn đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu
 • Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 11,12 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 11,12 sách bài tập vật lý 10. Chỉ ra câu sai.

 • Bài 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 trang 12,13 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 trang 12,13 sách bài tập vật lý 10. Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều (v2 - v02 = 2as), ta có các điều kiện nào dưới đây ?

 • Bài 3.11* trang 13 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.11* trang 13 sách bài tập vật lý 10. Hai ô tô chuyển động trên cùng một đường thẳng. Ô tô A chạy nhanh dần và ô tô B chạy chậm dần. So sánh hướng gia tốc của hai ô tô trong mỗi trường hợp sau :

 • Bài 3.12 trang 13 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.12 trang 13 sách bài tập vật lý 10. Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật I, II, III, IV trên hình 3.2, hãy lập công thức tính vận tốc và công thức tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động.

 • Bài 3.13 trang 13 SBT Vật lí 10

  Giải bài 3.13 trang 13 sách bài tập vật lý 10. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều.Sau 15 s, ô tô đạt vận tốc 15 m/s.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.