Bài 3.12 trang 13 SBT Vật lí 10


Giải bài 3.12 trang 13 sách bài tập vật lý 10. Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật I, II, III, IV trên hình 3.2, hãy lập công thức tính vận tốc và công thức tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động.

Đề bài

Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật I, II, III, IV trên hình 3.2, hãy lập công thức tính vận tốc và công thức tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng cách đọc số liệu từ đồ thị: cách xác định \({v_0}\) và v tại một thời điểm t bất kì

- Sử dụng công thức tính vận tốc và tính quãng đường của chuyển động thẳng biến đổi đều: 

\(v = {v_0} + at\); \(S = {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2}\)

Lời giải chi tiết

Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật I, II, III, IV vẽ trên hình 3.2 ta có thể xác định được vận tốc đầu v0 và vận tốc tức thời v của mỗi vật chuyển động, do đó tính được gia tốc theo công thức :

Sau đó thay các giá trị tìm được vào công thức tính vận tốc \(v=v_0+at\) và công thức tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động \(s=v_0t+\dfrac{at^2}{2}\)

- Vật I:

+ Vận tốc ban đầu: \(v_0= 0\)

+ Vận tốc tại thời điểm \(t=20s\): \(v = 20 m/s\)

Ta suy ra: gia tốc của vật I: \(a=\dfrac{v-v_0}{t-0}=\dfrac{20-0}{20-0}=1m/s^2\)

+ Phương trình vận tốc: \(v=v_0+at=0+1t=t\)

+ Phương trình quãng đường: \(s = \displaystyle{{{t^2}} \over 2}\)

- Vật II:

+ Vận tốc ban đầu: \(v_0= 20 m/s\)

+ Vận tốc tại thời điểm \(t=20s\): \(v = 40 m/s\)

Gia tốc của vật II: \(a = \displaystyle{{40-20} \over {20-0}} = 1m/{s^2}\)

+ Phương trình vận tốc: \(v = 20 +  t\)

+ Phương trình quãng đường: \(s = 20t + \displaystyle{{{t^2}} \over 2}\)

- Vật III:

+ Vận tốc của vật \(v= 20 m/s\) trong mọi khoảng thời gian

=> Vật III chuyển động thẳng đều với vận tốc \(v=20m/s\)

+ Phương trình vận tốc: \(v=20m/s\)

+ Phương trình quãng đường: \(s=vt=20t\)

- Vật IV:

+ Vận tốc ban đầu: \(v_0= 40 m/s\)

+ Vận tốc tại thời điểm \(t=20s\): \(v = 0 m/s\)

Gia tốc của vật III: \(a = \displaystyle{{0-40} \over {20-0}} = - 2m/{s^2}\)

+ Phương trình vận tốc: \(v = 40 – 2t\)

+ Phương trình quãng đường: \(s = 40t - {t^2}\).

Loigiaihay.com 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài