Câu 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 phần bài tập trong SBT – Trang 88 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 phần bài tập trong SBT – Trang 88 VBT Vật lí 9. Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng? ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I – BÀI TẬP TRONG SBT

31.1.

Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

Phương pháp giải:

Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín khi ta đưa một cực nam châm lại gần hoặc ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại.

Lời giải chi tiết:

Chọn D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

31.2.

Đưa một cực của nam châm lại gần một cuộn dây dẫn kín (nghĩa là nam châm chuyển động tương đối so với cuộn dây) thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng. Hãy làm thí nghiệm để tìm xem có trường hợp nào nam châm chuyển động so với cuộn dây mà trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện.

hình 31.1 - bài 31 trang 88 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

- Khi có số đường sức từ xuyên qua khung dây thay đổi thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Lời giải chi tiết:

Nam châm quay quanh một trục trùng với trục của cuộn dây thì trong cuộn dây dẫn không có dòng điện cảm ứng do số lượng đường sức từ xuyên qua khung dây không thay đổi.

hình 31.1' - bài 31 trang 88 VBT vật lí 7

31.3.

Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm trong cuộn dây dẫn kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng?

Phương pháp giải:

Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín khi ta đưa một cực nam châm lại gần hoặc ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại.

Lời giải chi tiết:

Ta đưa nam châm điện chuyển động lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín.

31.4.

Hãy nghĩ ra một cách khác so với những cách đã nêu trong SGK và trong các bài tập trên khi dùng nam châm điện (hoặc nam châm vĩnh cửu) để tạo ra dòng điện cảm ứng. Đến lớp kiểm tra lại bằng thí nghiệm.

Phương pháp giải:

Khi có số đường sức từ xuyên qua khung dây thay đổi thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Lời giải chi tiết:

Cho nam châm điện hoặc cuộn dây quay quanh trục không trùng với trục của cuộn dây hoặc nam châm. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí