Câu 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 phần bài tập trong SBT – Trang 41 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 phần bài tập trong SBT – Trang 41 VBT Vật lí 9. Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng? ...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

13.1.

Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?

A. Jun (J)

B. Niuton (N)      

C. Kilôoat giờ (kW.h)

D. Số đếm của công tơ điện

Phương pháp giải:

Điện năng là số đếm của công tơ điện, có đơn vị là J hoặc kW.h

Lời giải chi tiết:

Chọn B. Niuton (N)

Quảng cáo
decumar

13.2.

Số đếm công tơ điện ở gia đình cho biết:

A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.

B. Công suất điện mà gia đình sử dụng.

C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng.

D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng.

Phương pháp giải:

Điện năng là số đếm của công tơ điện

Lời giải chi tiết:

Chọn C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng.

13.3.

Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Hãy tính:

a. Điện trở của đèn khi đó.

b. Điện năng mà đèn sử dụng trong thời gian trên.

Phương pháp giải:

+ công suất định mức của đèn \(P = U^2/R\)

+ điện năng \(A = P.t\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(U= 12 V; P = 6 W\)

\(t=1 \; h\)

\(R= ?\)

\(A= ?\) 

Giải

a) Điện trở của đèn là:

 \(P  = \dfrac{{{U^2}} }{ R} \Rightarrow R = \dfrac{{{U^2}}}{P } = \dfrac{{{{12}^2}} }{6} = 24\Omega \)

b) Điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ là: (1h = 3600s)

\(P=\dfrac {A }{ t} \)

\(\Rightarrow A = P t = 6.3600 = 21600J = 21,6KJ\)

13.4.

Một bàn là được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính:

a. Công suất điện của bàn là.

b. Cường độ dòng điện chạy qua bàn là và điện trở của nó khi đó.

Phương pháp giải:

+ Công suất \(P = A/t\)

+ Công suất \(P = U.I = I^2.R = U^2/R\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(\eqalign{
& U = 220V \cr 
& t = 15\text{ phút} = 900s \cr 
& A = 720kJ = 720000J \cr 
& a)\,\,P = ?\,\,{\rm{W}} \cr 
& b)\,\,I = ?\,\,A \cr} \)

Trả lời:

a) Công suất của bàn là là:

\(P  =\dfrac{A}{t} = \dfrac{{720000}}{{900}} = 800W = 0,8kW\)

b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn là là:

 \(I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{{800}}{{220}} = 3,64{\rm{A}}\)

Điện trở của bàn là là:  

\(R =\dfrac{{{U^2}}}{P} = \dfrac{{{{220}^2}}}{{800}} = 60,5\Omega \)

13.5.

Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này.

Phương pháp giải:

công suất \(P = A/t\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: 90 số  = 90kW = 90000W

Công suât tiêu thụ điện năng trung bình là:

\(\wp  = \displaystyle{{90000} \over {30 \times 4}} = 750W\)

13.6.

Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.

a. Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư.

b. Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.

c. Tính tiền điện của mỗi hộ và của cả khu dân cư trong 30 ngày với giá 700đ/kW.h.

Lời giải chi tiết:

a) Công suất điện trung bình của cả khu dân cư là:

\(℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.\)

b) Điện năng khu dân cư sử dụng trong 30 ngày là:

\(A = ℘.t = 60.4.30 = 720kW.h = 2,592.10^{10}J.\)

c) Tiền điện của mỗi hộ phải trả là:

\(t = 0,12 x 4 x 700 x 30 = 10080\) đồng

Tiền điện cả khu dân cư phải trả là:

\(T = 500 x 10080 = 5040000\) đồng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.