3. A recipe – Writing – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 3. A recipe – Writing – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the task. Look at the underlined key words and complete the sentences (1-4). 

(Đọc nhiệm vụ. Nhìn vào các từ khóa được gạch dưới và hoàn thành các câu (1-4).)

Your English school magazine wants students to send in recipes of their favourite dish. Write your recipe (about 50 words). 

(Tạp chí trường học tiếng Anh của bạn muốn học sinh gửi công thức nấu món ăn yêu thích của họ. Viết công thức của bạn (khoảng 50 từ).)

1. You need to write a_________ 

2. It is for the________________ 

3. You need to write about___________ 

4. You need to write ___________words.

Lời giải chi tiết:

1. You need to write a recipe. 

2. It is for the English school magazine. 

3. You need to write about your favourite dish. 

4. You need to write 50 words. 

Tạm dịch:

1. Bạn cần viết một công thức.

2. Nó dành cho tạp chí trường học tiếng Anh.

3. Bạn cần viết về món ăn yêu thích của mình.

4. Bạn cần viết 50 từ.

Bài 2

Model analysis 

2. Look at the ingredients. What do we need to make an omelette? 

(Nhìn vào các thành phần. Chúng ta cần những gì để làm một món trứng tráng?)

Ingredients 

- 2 eggs 

- olive oil 

- salt

- pepper 

Lời giải chi tiết:

We need two eggs, olive oil, salt and pepper

(Chúng ta cần hai quả trứng, dầu ô liu, muối và hạt tiêu.)

Bài 3

3. Read the model and complete the gaps with the words below. 

(Đọc mô hình và hoàn thành các khoảng trống bằng các từ bên dưới.)

• serve fold put pour add 

Omelette

Method 

Beat the eggs in a bowl. 1)__________salt and pepper. 

2)__________a frying pan on a low  heat (150°C). 

Add ½ tbsp of oil, then 3)______in the eggs. 

4)___________the omelette over in half. When it is golden brown, remove the pan from the heat. 

5)__________hot.

Lời giải chi tiết:

Method 

Beat the eggs in a bowl. 

1. Add salt and pepper. 

2. Put a frying pan on a low heat (150°C). Add ½ tbsp of oil, then 

3. pour in the eggs. 

4. Fold the omelette over in half. 

When it is golden brown, remove the pan from the heat. 

5. Serve hot.

Tạm dịch:

Đập trứng vào bát.

1. Thêm muối và hạt tiêu.

2. Đặt chảo ở lửa nhỏ (150 ° C). Thêm ½ muỗng canh dầu, sau đó

3. đổ trứng vào.

4. Gấp đôi quả trứng tráng.

Khi bánh có màu vàng nâu, bắc chảo ra khỏi bếp.

5. Ăn khi còn nóng.

Bài 4

4. a) What do these abbreviations mean? Read and match.

(Những chữ viết tắt này có nghĩa là gì? Đọc và nối.)

1. Tspa. gram

2. Tbspb. minute

3. gc. millilitre 

5. kg d. tablespoon

6. ml e. degrees Celsius 

7. min f. teaspoon kilogram 

Lời giải chi tiết:

1-f

2-d

3-a

4-g

5-c

6-b

7-e

Bài 4

b) Go through the method. Find examples of abbreviations. What do they mean?

(Đi qua phương pháp. Tìm ví dụ về các từ viết tắt. Có ý nghĩa gì?)

Lời giải chi tiết:

150° C = 150 degrees Celsius 

½ tbsp = half a tablespoon

(150 ° C = 150 độ C

½ muỗng canh = nửa muỗng canh)

Bài 5

5. a) Brainstorming: Copy the spidergram into your notebook. Complete it with information about your favourite dish. 

(Động não: Ghi chép sơ đồ hình nhện vào sổ tay của bạn. Hoàn thành nó với thông tin về món ăn yêu thích của bạn.)

 

b) Use the task in Exercise 1 to write your recipe. Use your ideas from Exercise 5a and phrases from the Useful Language box.

 

(Sử dụng nhiệm vụ trong Bài tập 1 để viết công thức của bạn. Sử dụng ý tưởng của bạn từ Bài tập 5a và các cụm từ từ hộp Ngôn ngữ hữu ích.)

Câu 7

Useful Language 

Listing ingredients

 •  a tsp/tbsp of honey/sugar/salt 

 •  a kg of potatoes/beef 

 • a litre of milk/water 

 • a cup of flour/water

 Method 

 • Add (the meat to the vegetables, etc.) 

 • Bake (the cake in an oven, etc.) 

 • Chop (vegetables into small pieces, etc.) 

 • Boil (the pasta in water, etc.) 

 • Mix (everything together in a bowl, etc.) 

 • Cook (the dish for 30 minutes, etc.) 

 • Peel (the skin of the tomato, etc.) 

 • Pour (the milk into the bowl, etc.) 

Serving suggestions 

 •  Serve straightaway/while still hot/when cool. 

 • You can serve the dish hot or cold.

Phương pháp giải:

Ngôn ngữ hữu ích

Liệt kê thành phần

- một muỗng canh / muỗng canh mật ong / đường / muối

- một kg khoai tây / thịt bò

- một lít sữa / nước

- một cốc bột / nước

  Phương pháp

- Thêm (thịt với rau, v.v.)

- Nướng (bánh trong lò nướng, v.v.)

- Cắt nhỏ (rau thành từng miếng nhỏ, v.v.)

- Đun sôi (mì ống trong nước, v.v.)

- Trộn (tất cả mọi thứ với nhau trong một cái bát, v.v.)

- Nấu (món ăn trong 30 phút, v.v.)

- Vỏ (vỏ của cà chua, v.v.)

- Đổ (sữa vào bát, v.v.)

Đề xuất phục vụ

- Dùng ngay / khi còn nóng / khi nguội.

- Bạn có thể ăn món ăn khi nóng hoặc lạnh.

Method: (mix together the butter and sugar, add eggs, flour and vanilla, pour mixture into a cake tin, bake at 180°C for 20 minutes) 

Ingredients (200g butter, 200g sugar, 200g flour, 4 eggs, 1 tsp vanilla extract, 250ml whipped 

Name: (Victoria Sponge) cream, 6 tbsp jam) 

(Cách làm: (trộn bơ và đường với nhau, thêm trứng, bột mì và vani, đổ hỗn hợp vào hộp bánh, nướng ở 180 ° C trong 20 phút)

Nguyên liệu (200g bơ, 200g đường, 200g bột mì, 4 quả trứng, 1 muỗng cà phê vani chiết xuất, 250ml đánh bông

Tên: (Victoria Sponge) kem, mứt 6 muỗng canh)

Lời giải chi tiết:

Ingredients 

200 g butter 

200 g sugar 

4 medium eggs 

200 g flour 

1 tsp vanilla extract 

250ml whipped cream 

6 tbsp jam 

Method

Mix together the butter and sugar in a bowl. 

Beat the eggs and add them to the mixture. 

Add the flour and the vanilla extract and fold it into the mixture. 

Pour the mixture into a cake tin and bake at 180° C for 20 minutes. 

Allow to cool and then put the jam and whipped cream onto the sponge. 

Serve straight away.

(Thành phần

200 g bơ

200 g đường

4 quả trứng vừa

200 g bột mì

1 muỗng cà phê chiết xuất vani

250ml kem tươi

6 muỗng canh mứt

Phương pháp

Trộn bơ và đường với nhau trong một cái bát.

Đánh trứng và cho vào hỗn hợp.

Thêm bột mì và chiết xuất vani vào và nhào vào hỗn hợp.

Đổ hỗn hợp vào hộp đựng bánh và nướng ở nhiệt độ 180 ° C trong 20 phút.

Để nguội rồi cho mứt và kem đã đánh bông lên trên miếng bông xốp.

Ăn liền.)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.