2.Reduce waste at school – Going Green – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 2.Reduce waste at school – Going Green – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

REDUCE HASTE AT SCHOOL

ARE THE BINS AT YOUR SCHOOL

ALWAYS FULL OF RUBBISH?

THERE ARE LOTS OF THINGS YOU

CAN DO TO HELP REDUCE WASTE AT SCHOOL.

(GIẢM NGUY HIỂM TẠI TRƯỜNG

LÀ SỐ TIỀN TẠI TRƯỜNG CỦA BẠN

LUÔN ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI CAO SU?

CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU BẠN

CÓ THỂ LÀM ĐỂ GIÚP GIẢM RÁC Ở TRƯỜNG HỌC.)

USE LESS PAPER

Don't throw away paper that only has writing on one side. Use the other side, too.

Ask your teacher if you can hand in your homework on a computer disk.

PACK A NO-WASTE LUNCH

Take your food to school in reusable containers.

Use a cloth napkin.

Take only as much food as you want to eat so you don't waste any.

BUY REUSABLES

Userefillable pens and pencils.

Buy a good backpack and take care of it so you can use it next year.

ORGANISE A RECYCLING CLUB

Ask your teacher to get recycling bins and put paper and drinks cans in them for recycling.

Swap old books and toys with your school friends. Don't throw them away.

Phương pháp giải:

SỬ DỤNG ÍT GIẤY

Đừng vứt bỏ tờ giấy chỉ có chữ viết ở một mặt. Sử dụng mặt khác, quá.

Hỏi giáo viên xem bạn có thể nộp bài tập về nhà trên đĩa máy tính hay không.

ĐÓNG GÓI TRƯA KHÔNG RÁC

Mang thức ăn đến trường trong các hộp đựng có thể tái sử dụng.

Sử dụng khăn ăn bằng vải.

Chỉ lấy lượng thức ăn tùy thích để không lãng phí.

MUA CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Sử dụng bút mực và bút chì.

Mua một chiếc ba lô tốt và chăm sóc nó để bạn có thể sử dụng nó trong năm tới.

TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TÁI CHẾ

Yêu cầu giáo viên của bạn lấy thùng rác tái chế và bỏ giấy và lon đồ uống vào đó để tái chế.

Trao đổi sách và đồ chơi cũ với bạn bè ở trường của bạn. Đừng vứt bỏ chúng.)

Lời giải chi tiết:

At school I use a refillable pen and pencil and a lunch box.

(Ở trường, tôi sử dụng bút mực và bút chì và hộp ăn trưa.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read the title and the headings in the text. How can the objects in the pictures be related to it? Read to find out.

(Đọc tiêu đề và các đề mục trong văn bản. Làm thế nào các đối tượng trong các bức tranh có thể liên quan đến nó? Đọc để tìm hiểu.)

Lời giải chi tiết:

I think that the text gives us information on how we can have less rubbish at school.

(Tôi nghĩ rằng văn bản cung cấp cho chúng ta thông tin về cách chúng ta có thể có ít rác hơn ở trường.)

Bài 3

3. Read again and complete the sentences.

(Đọc lại và hoàn thành câu)

1. If you have a computer, you can

___________________________

2. If you take care of your backpack, you can

__________________________________

3. Don't take a lot of food with you. Take only as

____________________________________

4. Don't throw away paper and drinks cans. Put them in

____________________________________

Lời giải chi tiết:

1. If you have a computer, you can

___________________________

2. If you take care of your backpack, you can

__________________________________

3. Don't take a lot of food with you. Take only as

____________________________________

4. Don't throw away paper and drinks cans. Put them in

____________________________________

Bài 4

4. Say three things you remember from the text.

(Nói 3 thứ mà bạn nhớ từ văn bản)

Lời giải chi tiết:

• use less paper.

(sử dụng ít giấy hơn)

• use refillable pens and pencils.

(sử dụng bút và bút chì có thể bơm lại)

• recycle paper and cans

(tái chế giấy và lon)

Bài 5

5. Think of other ways to reduce waste at school or at home. Collect information. Present it to the class.

(Nghĩ ra những cách khác để giảm lãng phí ở trường hoặc ở nhà. Thu thập thông tin. Trình bày trước lớp.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.