Tiếng Anh 6 - Right on 3c. Vocabulary - Unit 3: All about food

Food preparation – 3c. Vocabulary - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!


Đề bài

Food preparation

1. Listen and repeat. Say the words in your language.

(Nghe và lặp lại. Nói các từ này bằng tiếng Việt.)


Lời giải chi tiết

1. slice (v): thái lát/ cắt lát mỏng

2. peel (v): gọt vỏ

3. grate (v): mài

4. add (v): thêm vào

5. mix (v): trộn

6. chop (v): chặt/ cắt thành hình khối vuông

7. beat (v): đánh (trứng)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - 3c. Vocabulary - Unit 3: All about food


Hỏi bài