Everyday English – 2. Progress Check - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Đề bài

Everyday English

7. Complete the dialogue with:

(Hoàn thành hội thoại với: )

  • Sure.
  • Are you free on Saturday?
  • Why?
  • How about 3:00 then?
  •  Let's meet at 1 o'clock

A: Hi Justin! 1) ______________

B: I think so. 2) ______________

A: Can you come to my house?

B: 3) ______________ What time?

A: 4) ______________

B: Sorry, I can't make it at 1:00. I have a piano lesson.

A: 5) ______________

B: 3 o'clock is fine. See you there.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sure: Chắc chắn rồi.

Are you free on Saturday?: Thứ Bảy này bạn rảnh không?

Why?: Sao thế?

How about 3:00 then?: Vậy 3 giờ thì sao?

Let's meet at 1 o'clock.: Gặp nhau lúc 1 giờ nhé.

Lời giải chi tiết

A: Hi Justin! Are you free on Saturday?

(Chào Justin! Bạn có rảnh rỗi vào thứ Bảy không?)

B: I think so. Why?

(Mình nghĩ là có. Sao thế?)

A: Can you come to my house?

(Bạn đến nhà mình chơi nhé?)

B: Sure. What time?

(Chắc chắn rồi. Mấy giờ?)

A: Let's meet at 1 o'clock.

(Gặp nhau lúc 1 giờ nhé.)

B: Sorry, I can't make it at 1:00. I have a piano lesson.

(Xin lỗi, mình không thể đến lúc 1:00. Mình có tiết học piano.)

A: How about 3:00 then?

(Vậy khoảng 3:00 thì sao?)

B: 3 o'clock is fine. See you there.

(3 giờ cũng được. Hẹn gặp bạn ở đó.)

Loigiaihay.comBình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.