30 bài tập Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Nước ta nằm ở

 • A trung tâm của bán đảo Đông Dương.             
 • B vùng không có các thiên tai: bão, lũ lụt.
 • C trong vùng cận nhiệt đới bán cầu Bắc.     
 • D  khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nước ta nằm rìa đông bán đảo Đông Dương, trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, vùng chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai và là khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á điển hình (sgk trang 16)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Do nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên lãnh thổ nước ta có

 • A hoạt động của gió mùa.   
 • B tổng lượng mưa lớn.
 • C  nền nhiệt độ cao.  
 • D ảnh hưởng miền biển.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Do nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc nên có nền nhiệt độ cao (sgk trang 16)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Quốc gia không có biên giới trên biển với nước ta là:

 • A Campuchia  
 • B Lào  
 • C Trung Quốc 
 • D Thái Lan

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat trang 4-5, Lào không giáp biển và không có chung biên giới trên biển với nước ta

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Ý nào sau đây chưa chính xác về đặc điểm của vị trí địa lí nước  ta

 • A Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong múi giờ số 7
 • B Nằm ở rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á
 • C Nằm hoàn toàn trong nội chí tuyến Nam Bán Cầu
 • D Giáp Biển Đông thông ra Thái Bình Dương rộng lớn

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Việt Nam Nằm hoàn toàn trong nội chí tuyến Bắc Bán Cầu chứ không phải Nam Bán Cầu

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Huyện đảo Phú Quý là đảo thuộc tỉnh

 • A Quảng Ninh.  
 • B Quảng Ngãi.
 • C Ninh Thuận   
 • D Bình Thuận.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 4-5 huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Điểm cực Tây của nước ta nằm ở:

 • A Xã Sín Thầu - Mường Nhé - Điện Biên.      
 • B Xã Apachải - Mường Nhé - Điện Biên.
 • C  Xã Apachải – Mường Tè - Lai Châu.      
 • D Xã Sín Thầu - Mường Tè - Lai Châu.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Điểm cực Tây của nước ta nằm ở Xã Sín Thầu, huyên Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (theo sgk trang 13 và Atlat trang 4-5)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam – Lào:

 • A Móng Cái. 
 • B Hữu Nghị.    
 • C Đồng Đăng.  
 • D Lao Bảo.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 24-25, Cửa khẩu nằm trên biên giới Việt Nam – Lào là Lao Bảo

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Ý nào sau đây chưa chính xác về đặc điểm của vị trí địa lí nước  ta

 • A  Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong múi giờ số 8
 • B Nằm ở rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á
 • C Nằm hoàn toàn trong nội chí tuyến Bắc Bán Cầu
 • D Giáp Biển Đông thông ra Thái Bình Dương rộng lớn

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đại bộ phận lãnh thổ nước ta nằm trong múi giờ số 7 => ý A không chính xác

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở là

 • A  lãnh hải.
 • B tiếp giáp lãnh hải.          
 • C nội thủy.  
 • D thềm lục địa.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền, phía trong đường cơ sở

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Vùng đất Việt Nam bao gồm

 • A toàn bộ phần đồi núi và đất liền.         
 • B toàn bộ phần đồi núi và đồng bằng.
 • C

  toàn bộ phần đất liền và các hải đảo.   

 • D toàn bộ phần đồng bằng và các hải đảo

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vùng đất liền của Việt Nam bao gồm toàn bộ phần đất liền và các đảo (sgk trang 13)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Nước Việt Nam nằm ở

 • A bán đảo Trung Ấn, khu vực cận nhiệt đới.
 • B rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á.
 • C phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới.
 • D rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Việt Nam nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm

 • A vùng đất, vùng biển, vùng trời.
 • B vùng đất, vùng biển, vùng núi.
 • C vùng đất, hải đảo, thềm lục địa.
 • D vùng đất liền, hải đảo, vùng trời.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Lãnh hải là

 • A vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển.
 • B vùng biển rộng 200 hải lí.
 • C vùng tiếp giáp với vùng biển quốc tế.
 • D vùng có độ sâu khoảng 200m.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Lãnh hải là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển (sgk trang 15)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển:

 • A 27    
 • B 28     
 • C 29    
 • D 30

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 4-5, nước ta có 28 tỉnh/ thành phố giáp biển

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Nước Việt Nam nằm ở

 • A bán đảo Trung Ấn, khu vực cận nhiệt đới.
 • B rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á.
 • C phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới.
 • D rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Việt Nam nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển:

 • A 27  
 • B 28     
 • C 29     
 • D 30

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 4-5, nước ta có 28 tỉnh/ thành phố giáp biển

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Nguyên nhân nào làm tài nguyên sinh vật nước ta phong phú, đa dạng:

 • A Nằm trung tâm khu vực Đông Nam Á
 • B Nằm trên đường di cư, di lưu của nhiều loài sinh vật
 • C Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều
 • D Nằm ở nơi tiếp giáp giữa lục địa và đại dương

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật nên có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật vô vùng phong phú

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và Đại dương, trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải nên Việt Nam có

 • A Tài nguyên sinh vật phong phú       
 • B Tài nguyên khoáng sản phong phú
 • C Bão và lũ lụt 
 • D Nhiều vùng tự nhiên

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, liền kề với vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải => có tài nguyên khoáng sản phong phú

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nươc ven biển, Nhà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường nhập cư là vùng

 • A tiếp giáp lãnh hải.       
 • B  lãnh hải.
 • C thềm lục địa.  
 • D đặc quyền kinh tế

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải, Nhà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về nhập cư, môi trường….(sgk trang 15)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa thuộc vùng kinh tế nào sau đây của nước ta?

 • A Bắc Trung Bộ.      
 • B Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • C Đông Nam Bộ.      
 • D Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, đều thuộc vùng kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ

=>Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan các quy định về y tế, môi trường nhập cư là vùng

 • A tiếp giáp lãnh hải.     
 • B lãnh hải.    
 • C thềm lục địa.        
 • D đặc quyền kinh tế

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải, Nhà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về nhập cư, môi trường….(sgk trang 15)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Nguyên nhân nào làm tài nguyên sinh vật nước ta phong phú, đa dạng:

 • A Nằm trung tâm khu vực Đông Nam Á
 • B Nằm trên đường di cư, di lưu của nhiều loài sinh vật
 • C Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều
 • D Nằm ở nơi tiếp giáp giữa lục địa và đại dương

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật nên có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật vô vùng phong phú

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Nhờ tiếp giáp với biển nên nước ta có

 • A nhiều tài nguyên khoáng sản và sinh vật          
 • B nền nhiệt cao, nhiều ánh sáng
 • C thiên nhiên xanh tốt, giàu sức sống      
 • D khí hậu chia thành hai mùa rõ rệt

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tác động của các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với vai trò của Biển Đông - nguồn dự trữ nhiệt ẩm dồi dào đã làm chi thiên nhiên giàu sức sống, thảm thực vật bốn mùa xanh tốt, khác hẳn với thiên nhiên một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Đường biên giới quốc gia trên biển nước ta là ranh giới bên ngoài vùng

 • A  tiếp giáp lãnh hải     
 • B nội thủy      
 • C độc quyền kinh tế   
 • D lãnh hải

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đường biên giới quốc gia trên biển nước ta là ranh giới bên ngoài vùng lãnh hải (sgk Địa lí 12 trang 15)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan các quy định về y tế, môi trường nhập cư là vùng

 • A tiếp giáp lãnh hải.     
 • B lãnh hải.     
 • C  thềm lục địa.  
 • D đặc quyền kinh tế

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải, Nhà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về nhập cư, môi trường….(sgk trang 15)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta:

 • A  có nền nhiệt độ cao, chan hòa ánh nắng.           
 • B khí hậu có một mùa đông lạnh.
 • C mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 
 • D chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa châu Á.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ trung bình năm cao, độ ẩm lớn, lượng mưa lớn và chịu tác động của gió mùa

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Với vị trí địa lí nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế tạo điều kiện cho nước ta

 • A  có tài nguyên sinh vật và khoáng sản phong phú.
 • B chung sống hòa bình với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
 • C có vị trí địa chính trị quan trọng nhất trên thế giới.
 • D giao lưu phát triển kinh tế với các nước.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Với vị trí địa lí nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế tạo điều kiện cho nước ta giao lưu phát triển kinh tế với các nước (sgk Địa lí 12 trang 16-17)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Xét về góc độ kinh tế, vị trí địa lí của nước ta

 • A thuận lợi cho việc trao đổi, hợp tác, giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.
 • B thuận lợi trong việc hợp tác sử dụng tổng hợp các nguồn lợi của Biển Đông, thềm lục địa và sông Mê Công với các nước có liên quan.
 • C thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
 • D thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ; tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước và thu hút đầu tư của nước ngoài.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Xét về góc độ kinh tế, vị trí địa lí của nước ta thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ; tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước và thu hút đầu tư của nước ngoài. (sgk Địa lí 12 trang 16-17). Đáp án D bao quát nhất

=> Chọ đáp án D

 

 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta theo công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982  nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế , nhưng các nước khác

 • A được tổ chức khảo sát, thăm dò các nguồn tài nguyên.
 • B được tự do hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu và cáp quang biển.
 • C được thiết lập các công trình và các đảo nhân tạo.
 • D khai thác các tài nguyên vùng biển của Việt Nam.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta theo công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982  nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế , nhưng các nước khác được tự do hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu và cáp quang biển (sgk Địa lí 12 trang 15)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác với các nước có cùng độ vĩ ở Tây Á, Bắc Phi là do

 • A nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp của nhiều hệ thống tự nhiên.
 • B nước ta nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Á.
 • C nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.
 • D nước ta nằm tiếp giáp Biển Đông với chiều dài bờ biển trên 3260km.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác với các nước có cùng độ vĩ ở Tây Á, Bắc Phi là do nước ta nằm tiếp giáp Biển Đông nguồn dự trữ nhiệt ẩm dồi dào với chiều dài bờ biển trên 3260km, các khối khí qua biển được cung cấp nhiệt ẩm, làm cho thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tốt giàu sức sống (sgk Địa lí 12 trang 16)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Xem thêmHỏi bài