30 bài tập Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc mức độ khó

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Ngành giao thông vận tải nào sau đây có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta hiện nay?

 • A Đường sắt.   
 • B Đường bộ. 
 • C Hàng không.   
 • D Đường biển.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ngành giao thông vận tải đường biển có khối lượng luận chuyển hàng hóa lớn nhất nước ta (Xem bảng cơ cấu vận tải sgk trang 136) ( công thức tính khối lượng luân chuyển = khối lượng vận chuyển * cự li vận chuyển;mà đường biển thường vận chuyển trên các tuyến đường dài => khối lượng luân chuyển lớn)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Các tuyến đường sắt của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

 • A  Bắc Trung Bộ        
 • B Đông Nam Bộ
 • C Duyên hải Nam Trung Bộ    
 • D Đồng bằng sông Hồng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, Các tuyến đường sắt của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng với Hà Nội là đầu mối giao thông quan trọng, nơi bắt đầu của nhiều tuyến đường sắt tỏa đi các hướng

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi nhất cho xây dựng cảng biển?

 • A Các bờ biển mài mòn  
 • B  Vịnh của sông
 • C Các đảo ven bờ
 • D Các vũng, vịnh nước sâu

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ở vùng ven biển, dạng địa hình vũng vịnh nước sâu thuận lợi xây dựng các cảng biển nước sâu vì đây là nơi tàu thuyền ra vào thuận lợi, dễ neo đậu, dễ tạo luồng lạch, đảm bảo an toàn khi di chuyển

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Từ vĩ Tuyến 160 Bắc trở vào Nam, hoạt động du lịch biển diễn ra hầu như quanh năm là do nguyên nhân nào sau đây?

 • A  Có nhiều bãi biển đẹp, người dân có mức sống cao, thích du lịch biển.
 • B Có nhiều bãi biển đẹp, nổi tiếng.
 • C Khí hậu mang tính chất cận Xích đạo, nóng quanh năm.
 • D Có ít sông lớn đổ ra biển, ít chịu ảnh hưởng của Bão.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Từ vĩ Tuyến 160 Bắc trở vào Nam, hoạt động du lịch biển diễn ra hầu như quanh năm là do Khí hậu mang tính chất cận Xích đạo, nóng quanh năm. Miền Bắc có mùa đông lạnh hầu như hoạt động du lịch biển đều không diễn ra được

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Điều kiện thuận lợi nổi bật để xây dựng các cảng biển nước sâu ở nước ta là

 • A vùng biển rộng.
 • B thềm lục địa rộng.
 • C bờ biển kéo dài.
 • D vụng biển có nhiều.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ven biển nước ta có nhiều vũng, vụng, vịnh nước sâu, kín gió thuận lợi cho việc xây dựng cảng nước sâu

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, Từ Bắc vào Nam, đường quốc lộ 1A đi qua lần lượt các tỉnh thành :

 • A Hà Nam, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Cần Thơ, An Giang.
 • B Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Cần Thơ.
 • C Hà Tĩnh, Hà Nam, Bắc Giang, Đồng Nai, Cần Thơ.
 • D Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Tĩnh, Đồng Nai.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Sử dụng Atlat trang 23, quan sát thấy quốc lộ 1A đi qua lần lượt các tỉnh thành Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Cần Thơ

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Hướng chuyên môn hóa vận tải hàng hóa và hành khách của giao thông vận tải đường thủy nước ta thể hiện rõ nhất ở vùng

 • A Đồng bằng sông Hồng.           
 • B Bắc Trung Bộ.
 • C Đông Nam Bộ.      
 • D Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, người dân lại sống chung với lũ nên hướng chuyên môn hóa vận tải hàng hóa và hành khách của giao thông vận tải đường thủy thể hiện rõ nét

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Dựa vào Atlát Địa lý Việt Nam trang 23, Sân bay ở Bắc Trung Bộ là :

 • A Huế, Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Phù Cát.
 • B Đà Nẵng, Phú Bài, Phù Cát, Chu Lai.
 • C Phú Bài, Chu Lai, Vinh.
 • D  Vinh, Phú Bài.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vinh và Phú Bài đều là sân bay ở Bắc Trung Bộ, các đáp án khác đều có sân bay ở vùng khác ( ví dụ: Chu Lai ở DHNTB…)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Đây là phương thức truyền dẫn cổ điển, hiện nay nó đã được thay thế bằng các phương thức tiên tiến hơn:

 • A Viba.           
 • B Cáp quang.   
 • C Viễn thông quốc tế.         
 • D Dây trần.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Phương thức truyền dẫn cổ điển là mạng dây trần, hiện nay được thay thế bằng các phương thức tiên tiến hơn như mạng truyền dẫn viba, cáp quang, mạng viễn thông quốc tế

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Trong các loại hình giao thông vận tải ở nước ta , đường bộ có

 • A Tỉ trọng cao nhất về khối lượng vận chuyển           
 • B Tốc độ vận chuyển nhanh nhất
 • C Khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất     
 • D  Trình độ kĩ thuật và công nghệ cao nhất

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trong các loại hình giao thông vận tải ở nước ta, đường bộ có tỉ trọng cao nhất về khối lượng vận chuyển (bao gồm cả hành khách lẫn hàng hóa – sgk Địa lí 12 trang 136)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Khu vực có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng các cảng biển nước ta là:

 • A Duyên hải Nam Trung Bộ. 
 • B Duyên hải Bắc Trung Bộ.
 • C Vịnh Bắc Bộ.          
 • D Vịnh Thái Lan.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Khu vực có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng các cảng biển nước ta là Duyên hải Nam Trung Bộ do có biển sâu, nhiều vũng vịnh kín gió...

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Hệ thống đường sông ở nước ta chỉ mới được khai thác ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng là do

 • A nguồn hàng cho vận tải quá ít.   
 • B  sự thất thường về chế độ nước
 • C phương tiện vận tải hạn chế.         
 • D sự sa bồi và thay đổi luồng lạch.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hệ thống đường sông ở nước ta chỉ mới được khai thác ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng là do phương tiện vận tải đường sông hạn chế, chưa có phương tiện hiện đại đáp ứng nhu cầu vận tải đường sông

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải

 • A đường ô tô và đường sắt.              
 • B đường hàng không và đường biển
 • C đường biển và đường sắt.          
 • D đường ô tô và đường biển

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải đường hàng không và đường biển do vị trí nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế với nhiều cảng biển, sân bay quốc tế quan trọng

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Giao thông vận tải đường sông nước ta chậm phát triển là do

 • A sự thất thường của chế độ nước sông.
 • B chủ yếu tập trung phát triển một số tuyến sông chính.
 • C khí hậu không thuận lợi.
 • D chậm đổi mới phương tiện và cơ sở vật chất kĩ thuật.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Giao thông vận tải đường sông nước ta chậm phát triển là do chậm đổi mới phương tiện và cơ sở vật chất kĩ thuật, các phương tiện vận tải trên sông khá đa dạng nhưng ít hiện đại hóa. Vẫn còn các phương tiện thô sơ, không được trang bị thiết bị bảo hộ.

Chọn: D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Yếu tố nào sau đây không gây trở ngại đối với việc xây dựng các tuyến đường bộ Bắc Nam ở nước ta?

 • A Có nhiều sông, suối đổ ra biển.
 • B Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.
 • C Các dãy núi hướng Tây Đông.                               D.
 • D Địa hình ¾ diện tích là đối núi.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dải đồng bằng ven biển nhỏ hẹp phía Đông là điều kiện thuận lợi để nước ta xây dựng các tuyến giao thông Bắc – Nam (tuyến đường sắt Bắc – Nam, quốc lộ 1A..). Đây không phải là điều kiện trở ngại cho giao thông Bắc – Nam.

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Khó khăn nào sau đây là chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động vận tải bằng đường bộ của nước ta hiện nay?

 • A Thiếu vốn đầu tư phát triển mạng lưới.
 • B Phương tiện vận tải lạc hậu, chậm đổi mới
 • C Khí hậu nhiệt đới, thiên tại xảy ra nhiều.
 • D Mạng lưới giao thông còn nhiều hạn chế.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hoạt động giao thông vận tải bằng đường bộ của nước ta hiện nay gặp khó khăn chủ yếu là mạng lưới giao thông còn nhiều hạn chế (mặc dù đã được đầu tư mở rộng và hiện đại hóa):  mật độ đường bộ của Việt Nam còn thấp so với một số nước trong khu vực, chất lượng đường cũng còn nhiều hạn chế như tỉ lệ đường rải nhựa thấp, khổ đường hẹp, nhiều cầu có tải trọng nhỏ…

Chọn: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Ngành hàng không nước ta non trẻ, nhưng đã có bước tiến rất nhanh không phải do:

 • A nhanh chóng hiện đại hóa cơ sở vật chất.
 • B sử dụng các sân bay đã có sẵn.
 • C kế thừa các kinh nghiệm đã có trước đây.
 • D có chiến lược phát triển táo bạo.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

- Ngành hàng không nước ta non trẻ, nhưng đã có bước tiến rất nhanh nhờ nhanh chóng hiện đại hóa cơ sở vật chất và có chiến lược phát triển táo bạo; trên cơ sở hệ thống các sân bay có sẵn nước ta đã đang khôi phục, nâng cấp và hoàn thiện từng bước  => loại A, B, D

- Ngành hàng không nước ta có lịch sử phát triển non trẻ, sự phát triển đi lên từ ngành hàng không dân dụng năm 1956 với cơ sở vật chất rất hạn chế, trải qua các thời kì với sự ra đời của Vietnam Airlines và liên tục đổi mới đội máy bay, phi công, mở rộng hợp tác với bên ngoài..đã đưa hàng không Việt Nam phát triển mạnh. Do vậy nói sự phát triển của ngành hàng không là nhờ kế thừa các kinh nghiệm đã có trước đây là không đúng.

=> Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay ở nước ta chủ yếu là do

 • A kinh tế - xã hội đang phát triển mạnh theo chiều rộng.
 • B dân số nước ta đông, nhu cầu dịch vụ ngày càng lớn.
 • C nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa.
 • D sự mở cửa, hội nhập mạnh với nền kinh tế thị trường.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay ở nước ta chủ yếu là do nước ta thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập mạnh với nền kinh tế thế giới nên nhu cầu giao lưu kinh tế - văn hóa – xã hội,… ngày càng được mở rộng, tăng cường, từ đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Hạn chế lớn nhất của ngành vận tải đường sông ở nước ta là

 • A lượng hàng hoá và hành khách vận chuyển ít, phân tán.
 • B bị hiện tượng sa bồi và sự thay đổi thất thường về độ sâu luồng lạch.
 • C phát triển chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
 • D sông ngòi nhiều ghềnh thác, chủ yếu theo hướng tây bắc – đông nam.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hạn chế lớn nhất của ngành vận tải đường sông ở nước ta là bị hiện tượng sa bồi và sự thay đổi thất thường về độ sâu luồng lạch do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Trở ngại chính về tự nhiên đối với việc xây dựng và khai thác hệ thống giao thông vận tải đường bộ nước ta là

 • A mạng lưới sông ngòi có mật độ dày đặc.
 • B địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích.
 • C khí hậu và thời tiết thay đổi thất thường.
 • D lũ quét và động đất xảy ra ở nhiều nơi.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nước ta có địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích => khiến việc xây dựng các tuyến đường giao thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các tuyến giao thông Đông – Tây, cản trở hoạt động giao lưu vận chuyển giữa miền núi – đồng bằng, giữa vùng miền núi với nhau. Địa hình nhiều đồi núi cũng đòi hỏi chi phí xây dựng lớn (hầm xuyên núi, công trình kiên cố chống sạt lở đất…)

=> Đây là khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với việc xây dựng và khai thác giao thông đường bộ nước ta.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Dựa vào bảng số liệu sau:

Nhận định nào dưới đây chưa chính xác về các loại hình giao thông vận tải của nước ta?

 • A Đường sông có tỉ trọng lớn thứ hai nhưng là ngành tăng chậm nhất.
 • B Đường biển có tốc độ tăng nhanh nhất khối lượng vận chuyển đứng thứ 3.
 • C Đường ô tô có tỉ trọng cao nhất và tăng nhanh nhất trong các loại hình.
 • D Đường sắt luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất, tăng trưởng chậm chạp.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Bảng tỉ trọng khối lượng hàng hóa vận chuyển và tốc độ tăng của các loại hình từ năm 1990 – 2005:

Nhận xét:

- Đường sông: có tỉ trọng lớn thứ 2 (19,9% năm 2005) và tăng chậm nhất (2,32 lần)

=> A đúng

- Đường biển có tốc độ tăng nhanh nhất (7,6 lần) với khối lượng vận chuyển đứng thứ 3 (10,4%)

=> B đúng

- Đường ô tô có tỉ trọng cao nhất (66,9%) và tốc độ tăng đứng thứ 2 (3,9 lần)

=> Nhận xét đường ô tô có tốc độ tăng nhanh nhất là sai => C sai

- Đường sắt luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất (2,8%) và tăng trưởng chậm (2,8%) => D đúng

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Vì sao vận tải theo tuyến Bắc – Nam đóng vai trò quan trọng nhất ở nước ta?

 • A Do ¾ diện tích lãnh thổ là đồi núi.
 • B Do lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài theo chiều Bắc – Nam.
 • C Do đồng bằng phân bố ở ven biển, đồi núi ở phía Tây.
 • D Do khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa lượng mưa lớn.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Vận tải theo tuyến Bắc – Nam đóng vai trò quan trọng nhất ở nước ta vì: lãnh thổ nước ta hẹp ngang, kéo dài theo chiều Bắc – Nam.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Sân bay nội địa đang hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ là :

 • A Đà Nẵng, Chu Lai, Phù Cát, Đông Tác, Cam Ranh.
 • B Chu Lai, Phù Cát, Đông Tác, Cam Ranh.
 • C Chu Lai, Phù Cát, Đông Tác, Cam Ranh.
 • D Phù Cát, Đông Tác, Cam Ranh.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Sân bay nội địa đang hoạt động ở Duyên hải Nam Trung Bộ là Phù Cát, Đông Tác, Cam Ranh.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Trong những năm gần đây, mạng lưới đường bộ nước ta đã được mở rộng và hiện đại nguyên nhân chủ yếu nhất là do

 • A nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh nên nhu cầu lớn.
 • B điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển giao thông đường bộ.
 • C huy động được các nguồn vốn, tập trung đầu tư phát triển.
 • D dân số đông, tăng nhanh nên nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trong những năm gần đây, mạng lưới đường bộ nước ta đã được mở rộng và hiện đại nguyên nhân chủ yếu nhất là do huy động được các nguồn vốn và tập trung đầu tư phát triển các hạ mục đường bộ.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Cho biểu đồ:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA PHÂN THEO LOẠI HÌNH VẬN TẢI NƯỚC TA NĂM 2015

Nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa của các loại hình giao thông vận tải:

 • A Cơ cấu vận chuyển hàng hóa và luân chuyển hàng hóa có sự khác nhau giữa các ngành giao thông vận tải
 • B Đường bộ có tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất
 • C Đường biển có tỉ trọng khối lượng luân chuyển nhỏ nhất
 • D Đường sắt có tỉ trọng khối lượng vận chuyển nhỏ nhất

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nhận xét biểu đồ ta thấy:

- Cơ cấu vận chuyển hàng hóa và luân chuyển hàng hóa giữa các loại hình vận tải là khác nhau => nhận xét A đúng

- Đường bộ có tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất (76,6% năm 2015) => nhận xét B đúng

- Đường biển có tỉ  trọng khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất (69,4% năm 2015) => nhận xét C nhỏ nhất là sai

- Đường sắt có tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng hóa nhỏ nhất (0,6% năm 2015) => nhận xét D đúng

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Ngành hàng không nước ta có những bước tiến rất nhanh chủ yếu do

 • A hệ thống đào tạo phi công và nhân viên có chất lượng cao
 • B hình thành được phong cách phục vụ chuyên nghiệp
 • C có chiến lược phát triển phù hợp và nhanh chóng hiện đại hóa cơ sở vật chất
 • D nguồn vốn đầu tư của nước ngoài

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ngành hàng không gắn liền với quá trình hội nhập và đòi hỏi cơ sở vật chất hiện đại.

- Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay, nước ta đã có những chiến lược phát triển phù hợp (như mở rộng các tuyến bay quốc tế, đẩy mạnh hợp tác giao lưu kinh tế - xã hội với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới)

- Đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống sân bay hiện đại hơn.

=> Điều này thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không nước ta trong thời gian gần đây.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Giao thông vận tải là ngành vừa mang tính chất sản xuất, vừa mang tính chất dịch vụ là do

 • A tham gia vào tất cả các khâu của quá trình sản xuất.
 • B phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân các vùng trong nước
 • C thúc đẩy hoạt động kinh tế ở trung du và miền núi.
 • D đảm bảo các mối liên hệ kinh tế giữa các vùng trong nước

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Liên hệ kiến thức địa lí 10 – Vai trò của ngành GTVT

Lời giải chi tiết:

Giao thông vận tải là ngành vừa mang tính chất sản xuất, vừa mang tính chất dịch vụ là do: ngành này tham gia vào tất cả các khâu của quá trình sản xuất. Biểu hiện là: giao thông vận tải đảm nhận vai trò chuyên chở, vận chuyển nguyên, nhiên liệu từ vùng nguyên liệu đến nhà máy sản xuất và vận chuyển sản phẩm đến các đại lý cửa hàng, người tiêu dùng.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Ngành hàng không nước ta là ngành non trẻ nhưng có những bước tiến rất  nhanh chủ yếu vì

 • A Phong cách phục vụ chuyên nghiệp
 • B Đội ngũ lao động của ngành được đào tạo chuyên nghiệp
 • C Cơ sở vật chất nhanh chóng được hiện đại hóa
 • D Thu hút được nguồn vốn lớn từ đầu tư trong nước

Đáp án: C

Phương pháp giải:

SGK địa lí 12 cơ bản trang 132.

Lời giải chi tiết:

Hàng không là ngành non trẻ nhưng có bước tiến rất nhanh nhờ có chiến lược phát triển táo bạo, nhanh chóng hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Ở nước ta, trong các ngành giao thông vận tải sau, ngành nào có ý nghĩa quan trọng đối với vận tải quốc tế?

 • A Đường bộ, đường hàng không.
 • B Đường biển, đường sông.
 • C Đường sắt, đường biển.
 • D Đường biển, đường hàng không.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Liên hệ các ngành có vai trò trong vận chuyển quãng đường xa, giao lưu quốc tế

Lời giải chi tiết:

Đường biển và đường hàng không là 2 loại hình vận tải có ưu điểm di chuyển trên quãng đường xa, thuận lợi trong vận tải quốc tế, thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa các nước và khu vực trên thế giới.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Vai trò của đường Hồ Chí Minh trong sự phát triển kinh tế cả nước là:

 • A Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội dải đất phía tây của Tổ quốc
 • B  Thay thế quốc lộ 1 đã lạc hậu, xuống cấp và nhiều tai nạn giao thông
 • C Tăng cường giao lưu với các nước trong khu vực
 • D Giảm bớt sự chênh lệch trình độ phát triển giữa miền núi và đồng bằng

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 30 – sgk trang 131 Địa lí 12

Lời giải chi tiết:

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường nằm song song với tuyến quốc lộ 1A và nằm ở dải đồi núi phía Tây => có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của dải đất phía tây cả nước, kết nối hai miền Bắc – Nam.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Xem thêmHỏi bài