Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 8 có đáp án và lời giải chi tiết


Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 8 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Nước tác dụng với dãy chất nào sau đây đều tạo thành dung dịch làm quì tím đổi màu xanh

A. SO2, K, K2O, CaO

B. K, Ba, K2O, CaO

C. Ca, CaO, SO2, P2O5

D. BaO, P2O5, CaO, Na

Câu 2: Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với khí oxi (ở điều kiện thích hợp)

A. Na, H2, Fe, CH4

B. Mg, CaCO3, Al, S

C. P, Cu, H2, CH4

D. H2, Au, K, P

Câu 3: Dãy các chất đều gồm các bazo tan trong nước là

A. K2SO4, Mg(OH)2, Al(OH)3, H2SO4

B. H3PO4, Mg(OH)2, Al(OH)3 , H2SO4

C. H2SO4, Mg(OH)2, H3PO4, Cu(OH)2

D. Ca(OH)2, Ba(OH)2, NaOH, KOH

Câu 4: Độ tan của một chất trong nước có nhiệt độ xác định là

A. Số gam chất tan tan trong 100 ml nước để tạo thành dung dịch bão hòa

B. Số gam chất tan tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa

C. Số gam chất tan tan trong 100 gam dung dịch để tạo thành dung dịch bão hòa

D. Số gam chất tan tan trong 100 gam nước

Câu 5: Trong 25 gam dung dịch NaOH 20% có số mol NaOH là

A. 0,1 mol

B. 0,15 mol

C. 0,125 mol

D. 0,2 mol

Câu 6: Để pha chế 150 gam dung dịch CuSO4 16% cần số gam CuSO4 và số gam nước lần lượt là

A. 20 gam và 130 gam

B. 15 gam và 135 gam

C. 16 gam và 134 gam

D. 24 gam và 126 gam

Phần tự luận

Câu 1: Viết tên các chất có CTHH sau, cho biết mỗi chất thuộc loại hợp chất gì?

a, NaHCO3

b, K2S

c, H2S

d, Cu(OH)2

e, Al2O3

g, Cu2O

h, SO3

i, KOH

Câu 2: Cho m gam bột sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 10% thu được 1,12 lít khí hidro (ở đktc)

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng trên

b. Tính khối lượng của bột sắt

c. Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng

Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm

1.B

2.A

3.D

4.B

5.C

6.D

Câu 1:

Chất có khả năng tan trong nước làm quì tím chuyển sang màu xanh là:

kim loại (Na, K, Ca, Ba) và oxit của chúng

Đáp án B

Câu 2:

B sai (loại CaCO3)

C sai (loại CuO)

D sai (Loại Au)

Đáp án A

Câu 3:

Đáp án D

Câu 4:

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là số gam chất tan tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà.

Đáp án B

Câu 5:

m chất tan của NaOH = 25 . 20% = 5 gam

n NaOH = m : M = 5 : 40 = 0,125 mol

Đáp án C

Câu 6:

m ct CuSO4 = C% . m dd = 150 . 16% = 24 gam

m H2O = 150 – 24 = 126 gam

Đáp án D

Phần tự luận

Câu 1:

Chất

Tên

Loại

NaHCO3

Natrihidrocacbonat

Muối

K2S

Kalisunfua

Muối

H2S

Axit hidrosunfua

Axit

Cu(OH)2

Đồng(II) hidroxit

Bazo

Al2O3

Nhôm oxit

Oxit bazo

Cu2O

Đồng (I) oxit

Oxit bazo

SO3

Lưu huỳnh trioxit

Oxit axit

KOH

Kali hidroxit

Bazo

Câu 2:

a. Ta có phương trình phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

b. n H2 = 1,12 : 22,4 = 0,05 mol

(1) n Fe = n H2 = 0,05 mol

m Fe = n . M = 0,05 . 56 = 2,8 gam

c. (1) n HCl = 2 n H2 = 0,05 . 2 = 0,1 mol

m HCl = 0,1 . 36,5 = 3,65 gam

m dung dịch HCl = mct : C% = 3,65 : 10% = 36,5 gam

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí