Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bình chọn:
4.1 trên 476 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập về sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất đầy đủ các dạng từ dễ đến khó

Xem chi tiết

Lý thuyết Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất.

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất

Xem chi tiết

Bài 1 trang 67 sgk hóa học 8

Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 sgk hóa học 8

Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào...

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 67 SGK Hóa học 8. Em hãy tính số mol, thể tích khí, thể tích của hỗn hợp khí ở đktc.

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 67 SGK Hóa học 8. Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 67 sgk hóa học 8

Giải bài 5 trang 67 SGK Hóa học 8. Cho 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 200C và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 l.

Xem lời giải

Bài 6 trang 67 sgk hóa học 8

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc): 1g H2; 8 g O2; 3,5 g N2; 33 g CO2.

Xem lời giải