CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
Lý thuyết Bài luyện tập 8

SGK trang 150

Xem chi tiết

Lý thuyết Pha chế dung dịch

Tham khảo SGK, trang 147, 148

Xem chi tiết

Lý thuyết Độ tan của một chất trong nước.

Tính tan của các hợp chất trong nước:

Xem chi tiết

Lý thuyết Dung dịch

Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.

Xem chi tiết

Lý thuyết Nồng độ dung dịch.

Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có

Xem chi tiết

Bài 1 trang 138 sgk hóa học 8

Dung dịch chưa bão hòa

Xem lời giải

Bài 2 trang 138 sgk hóa học 8

Em hãy mô tả những thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 3 trang 138 sgk hóa học 8

Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 138 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 138 SGK Hóa học 8. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 5 trang 138 sgk hóa học 8

Trộn 1 ml rượu etylic

Xem lời giải

Bài 6 trang 138 sgk hóa học 8

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Xem lời giải

Bài 1 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 142 SGK Hóa học 8. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 2 trang 142 SGK Hóa học 8. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

Xem lời giải

Bài 3 trang 142 sgk hóa học 8

Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

Xem lời giải

Bài 4 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 142 SGK Hóa học 8. Dựa vào đồ thị về độ tan

Xem lời giải

Bài 5 trang 142 sgk hóa học 8

Xác định độ tan của muối

Xem lời giải

Bài 1 trang 145 sgk hóa học 8

Bằng cách nào có được 200 g

Xem lời giải

Bài 2 trang 145 sgk hóa học 8

Tìm nồng độ mol của 850 ml

Xem lời giải

Bài 3 trang 146 sgk hóa học 8

Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 146 sgk hóa học 8

Hãy tính số mol và số gam chất tan

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất